گلچین آهنگهای جمشید

جمشید
گلچین اهنگهای جمشید

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین بشری که به آسمان صعود کرد ، حضرت عیسی بود.

ضرب المثل

غمزه شتری آمدن( ناز کردن بی مورد و لوس کردن خود همراه با خشونت )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 30301 تأیید کننده: رامین
ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪ ﻣﺮﺣﻮﻡ ﺳﯿﻨﻤﺎ؟☼طوفانم☼
(1) ﺭﺿﺎ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﺎ
(2) ﺭﺿﺎ ﻓﻮﻟﮑﺲ
(3) ﺭﺿﺎ ﮊﯾﺎﻥ
(4) ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻭﺭ
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 30301:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا