✿.。.اشعارابوالمجد مجدود بن آدم✿.。.

زندگی نامه سنایی بدین شرح است:
زادروز:473 هـ.ق.
درگذشت:۵۴۵ هـ.ق.
آثار↓
حدیقةالحقیقه
سیرالعباد الی المعاد
کارنامه ی بلخ
طریق التحقیق
دیوان اشعار
7دی1398

فقط کامنت