شاید حرفی دیگر.

هرچی دلت میخواد بنویس...
درد
عشق
نفرت
شادی
غم
هرچی....

فقط کامنت    

چت کردن با دنیا000001
دنیا000001 از گلستان ١٩ آذر ٩٨
بیا گناه نـدارد بـه هم نگاه کنیم
و تازه داشته باشد بیا گناه کنیم

پینار ١۴ دي ٩٨

نگاه به هر کس؟

ستاره ss ١١ دي ٩٨

دنیا000001 ١١ دي ٩٨

جوووونم گناه کار

*زهرا* ٢١ آذر ٩٨

اومدم گناه کنیم

عضو ارشد
چت کردن با ستاره ss
ستاره ss ١١ دي ٩٨
آنان ک به سرمستی ما طعمه زنانند

بگذار بمانند ب خماری که زما هیچ ن دانند..


پینار ١۴ دي ٩٨

دنیا000001 ١١ دي ٩٨

بزا بمونن تو خماری

ستاره ss ١١ دي ٩٨

طعنه

عضو چت اورداپ
چت کردن با دنیا000001
دنیا000001 از گلستان ١١ دي ٩٨
بیـــا “خــّر” هـــایـتــ را بگیـــر
دیگـــر تـــوانــ عبــور دادن آن هـــا را از پــُل نــدارمـ
وقتــی مــی دانـــمـ کــه در آخـــر مثــل همیشــه خــواهــی گفــتــ
“مـــا بــه درد هــم نمــی خــوریــمـ” . . .
پینار ١۴ دي ٩٨

ان شاءالله هر چی خیر پیش بیاد

عضو ارشد
  چت کردن با pinar90
pinar90 ١٠ دي ٩٨
سلام
دلم برای دوستان تنگ شده است.
پینار ١۴ دي ٩٨

maryam p r ١۴ دي ٩٨

ستاره ss ١١ دي ٩٨

سلام

maryam p r ١١ دي ٩٨

عضو قدیمی سایت
  چت کردن با پینار
پینار ٢٣ آذر ٩٨
تولدت مبارک!
pinar90 ١٠ دي ٩٨

خواهش می کنم

_ارسلان_ ٢۴ آذر ٩٨

ممنونم ازتون..ممنون ازت پینار بی ریا

reza rezaei ٢۴ آذر ٩٨

مبارک باشه

asal ٢۴ آذر ٩٨

مبارک باشه اجی پینار مهربونم

عضو ارشد