پروا و شرکا جز سبیل دراز

پروا و شرکا جز سبیل دراز

انواع سبیل

سبیل دسته موتوری

مدل سبیل در ایران

سبیل چخماقی

سبیل قیصری

آنکارد سبیل

سیبیل فابریک

مدل سبیل

فقط کامنت    

ایجاد کننده

هویج حلقه شده شبیه چشم انسان که دارای مردمک و عنبیه و خط نوری که به چشم می رسد می باشد . تحقیقات نشانمی دهد که مصرف هویج باعث افزایش جریان خون در عملکرد چشم می شود.

ضرب المثل

خاکستر نشین شدن ( کنایه از بدبختی و بیچارگی است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 347 تأیید کننده: **امیر**
جلگه گیلان از آبرفت چه رودی به وجود آمده است؟
(1) رود بابل
(2) رود هراز
(3) رود چالوس
(4) سفید رود
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 347:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا