پروا و شرکا جز سبیل دراز

پروا و شرکا جز سبیل دراز

انواع سبیل

سبیل دسته موتوری

مدل سبیل در ایران

سبیل چخماقی

سبیل قیصری

آنکارد سبیل

سیبیل فابریک

مدل سبیل

فقط کامنت    

ایجاد کننده

در اوایل سال 2003 میلادی دانشمندان اروپایی با آزمایشات بیولوژیکی توانستند نوزادی شبیه انسان به وجود آورند ، این عمل با اعتراضات شدید مجامع مذهبی و سپس مجامع مختلف انسانی روبرو گردید . اما شبیه سازی انسان به وسیله دانشمدان ادامه دارد.

ضرب المثل

آب ار آسیاب افتاد (سرو صداها خوابید،آرامش برقرار شد.)

صفحات ایجاد شده توسط اعضا