جملات رنه دکارت

سلام عزیزانم امیدوارم از این صفحه لذت
ببرید اگرجمله ای از ایشون دارید ارسال
کنید متشکرم 15آبان98

فقط کامنت