عد اسمتان با ابجد

الف 1 // ب 2 // ج 3 // د 4 // ه 5 //
و 6 // ز 7 // ح 8 // ط 9 // ی 10 //
ک 20 // ل 30 // م 40 // ن 50 //
س 60 // ع 70 // ف 80 // ص 90 // ق 100 //
ر 200 // ش 300 // ت 400 // ث 500 //
خ 600 // ذ 700 // ض 800 // ظ 900 // غ 1000

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33
علی 110
محمد 92
رضا 1001
مهدی 59
فاطمه 135
حسن 118
حسین 128
ابوالفضل 950
عباس 133
الناز 89
موسی 116
حجت 411
رسول 296
قاسم 201
یوسف 156
عضو نقره ای سایت
ایجاد کننده

در آفریقا جنوبی 11 زبان رسمی وجود دارد .

ضرب المثل

آفتاب در ملکش غروب نمی کند (سرزمینی پهناور و وسیع است که آفتاب در آن غروب نمی کند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 15683 تأیید کننده: آیلارناناز
مرقد شیخ مفید در چه شهری است؟
(1) سامرا
(2) نجف
(3) قم
(4) کربلا
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 15683:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا