عد اسمتان با ابجد

الف 1 // ب 2 // ج 3 // د 4 // ه 5 //
و 6 // ز 7 // ح 8 // ط 9 // ی 10 //
ک 20 // ل 30 // م 40 // ن 50 //
س 60 // ع 70 // ف 80 // ص 90 // ق 100 //
ر 200 // ش 300 // ت 400 // ث 500 //
خ 600 // ذ 700 // ض 800 // ظ 900 // غ 1000

فقط کامنت    

ایجاد کننده

مسجدی است بسیار قدیمی ، در فلسطین که نخستین قبله مسلمین بوده و قبله گاره مسیحیان و یهودیان جهان نیز بوده است که به وسیله حضرت سلیمان در بیت المقدس (اورشلیم ) بنا شده است.

ضرب المثل

از ابرویش سرکه می ریزد(بد اخلاق،ترش رو ،بد عنق)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 27276 تأیید کننده: *بیدار*
تحقیق ماللهند از کیست؟
(1) بیرونی
(2) سهروردی
(3) خیام
(4) ابن سینا
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 27276:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا