عد اسمتان با ابجد

الف 1 // ب 2 // ج 3 // د 4 // ه 5 //
و 6 // ز 7 // ح 8 // ط 9 // ی 10 //
ک 20 // ل 30 // م 40 // ن 50 //
س 60 // ع 70 // ف 80 // ص 90 // ق 100 //
ر 200 // ش 300 // ت 400 // ث 500 //
خ 600 // ذ 700 // ض 800 // ظ 900 // غ 1000

فقط کامنت    

چت کردن با سولماز 24
سولماز 24 از تهران ٨ تير ٩٨


چت اورداپبه دل هم نشستیم
و عاشق شدیم . . .
همچون چهره ی ماه
که به دل برکه می نشیند
و هیچ دستی
توان بیرون انداختنش را
ندارد . . .
عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

کومودو ، بزرگ ترین مارمولک جهان است. طول آن از طول یک اتومبیل هم بلندتر است . جا تعجب نیست که کسانی که صدها سال پیش این جانور را دیدند او را اژدها نامیدند.

ضرب المثل

طاقتم طاق شده ( بیش از این تحمل ندارم ،صبرم تمام شد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 27271 تأیید کننده: *بیدار*
نام بخشی در شاهنامه فردوسی نیست؟
(1) پادشاهی اورمزد
(2) داستان دوازده رخ
(3) داستان کیوان
(4) پادشاهی کیومرث
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 27271:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا