ضرب المثل ها

اسامی کلی از ضرب المثل های فارسی

فقط کامنت    

چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ٢١ دي ٩٧


چت اورداپ


21 با نردبان به آسمون نميشه رفت !
22 با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و ماچين ؟
23 بايد گذاشت در کوزه آبش را خورد !
24 با يکدست دو هندوانه نميشود برداشت !
25 با يک گل بهار نميشه !
26 به اشتهاي مردم نميشود نان خورد !
27 به بهلول گفتند ريش تو بهتره يا دم سگ ؟ گفت اگر از پل جستم رريش من و گرنه دم سگ !
28 بجاي شمع کافوري چراغ نفت ميسوزد !
29 بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته !
30 بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد !
31 بخور و بخواب کار منه، خدا نگهدار منه !
32 بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد --- يا طاق فرود آيد، يا قبله کج آيد !
33 به درويشه گفتند بساطتو جمع کن ، دستشو گذاشت در دهنش !
34 بدعاي گربه کوره بارون نمياد !
35 بدهکار رو که رو بدي طلبکار ميشه !
36 برادران جنگ کنند، ابلهان باورکنند !
37 برادر پشت ، برادر زاده هم پشت
38 خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بکش!
39 برادري بجا، بزغاله يکي هفت صنار !
40 براي کسي بمير که برات تب کنه !
41 براي همه مادره، براي ما زن بابا !
42 براي يک بي نماز، در مسجد و نمي بندند !
43 براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه !
44 بر عکس نهند نام زنگي کافور !
45 به روباهه گفتند شاهدت کيه ؟ گفت: دمبم !
46 بزبون خوش مار از سوراخ در مياد !
47 بزک نمير بهار مياد --- کنبزه با خيار مياد !
48 بز گر از سر چشمه آب ميخوره !
49 به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم، گفتند : بپر، گفت : شترم !
50 بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم کرده !
51 بعد از هفت کره، ادعاي بکارت !
52 بقاطر گفتند بابات کيه ؟ گفت : آقادائيم اسبه !
53 به کيشي آمدند به فيشي رفتند !
54 به گربه گفتند گهت درمونه، خاک پاشيد روش !
55 به کچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت : من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد !
56 به کک بنده که رقاص خداست !
57 بگو نبين، چشممو هم ميگذارم، بگو نشنو در گوشمو ميگيرم، اما اگر بگي نفهمم، نميتونم !
58 بگير و ببند بده دست پهلوون !
59 بلبل هفت تا بچه ميزاره، شيش تاش سره ، يکيش بلبل !
60 بمالت نناز که بيک شب بنده، به حسنت نناز که بيک تب بنده !
عضو ارشد
چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ٢١ دي ٩٧


چت اورداپ


1 با آل علي هر که در افتاد ، ور افتاد .
2 با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه نزديکت !
3 با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟
4 با پا راه بري کفش پاره ميشه، با سر کلاه !
5 با خوردن سيرشدي با ليسيدن نميشي !
6 باد آورده را باد ميبرد !
7 با دست پس ميزنه، با پا پيش ميکشه !
8 بادنجان بم آفت ندارد !
9 بارون آمد، ترکها بهم رفت !
10 بار کج به منزل نميرسد !
11 با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو هيچکدام با هرهيچکدام هر دو !
12 بازي اشکنک داره ، سر شکستنک داره !
13 بازي بازي، با ريش بابا هم بازي !
14 با سيلي صورت خودشو سرخ نگه ميداره !
15 با کدخدا بساز، ده را بچاپ !
16 با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميکنه !
17 بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش نيست !
18 بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم !
19 با مردم زمانه سلامي و والسلام .
20 تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت !
عضو ارشد
ایجاد کننده

تمام جواهرات غیر از مروارید از سنگ به وجود می آیند.

ضرب المثل

نانش توی روغن است(اوضاع او بر وفق مراد است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 32021 تأیید کننده: amirox
کهکشان راه شیری چن ملیارد ستاره دارد؟
(1) 50
(2) 100
(3) 150
(4) 200
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 32021:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا