بشنو و باور نکن

مرد خسيسي زندگي مي کرد. او در زمان های دور،تعدادي شيشه براي پنجره هاي خانه اش سفارش داده بود.شيشه بر ، شيشه ها را درون صندوقي گذاشت و به مرد گفت باربري را صداکن تا اين صندوق را به خانه ات ببرد من هم عصر براي نصب شيشه ها مي آيم .از آنجا که مرد خسيس بود ، چند باربر را صدا کرد ولي سر قيمت با آنها به توافق نرسيد...

فقط کامنت    

چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ٢١ دي ٩٧


چت اورداپ


چشمش به مرد جواني افتاد ، به او گفت اگر اين صندوق را برايم به خانه ببري ، سه نصيحت به تو خواهم کرد که در زندگي بدردت خواهد خورد. باربر جوان که تازه به شهر آمده بود ، سخنان مرد خسيس را قبول کرد. باربر صندوق را بر روي دوشش گذاشت و به طرف منزل مرد راه افتاد.کمي که راه رفتند، باربر گفت : بهتر است در بين راه يکي يکي سخنانت را بگوئي.مرد خسيس کمي فکر کرد. نزديک ظهر بود و او خيلي گرسنه بود . به باربر گفت : اول آنکه سيري بهتر از گرسنگي است و اگر کسي به تو گفت گرسنگي بهتر از سيري است ، بشنو و باور مکن.باربر از شنيدن اين سخن ناراحت شد زيرا هر بچه اي اين مطلب را مي دانست . ولي فکر کرد شايد بقيه نصيحتها بهتر از اين باشدهمينطور به راه ادامه دادند تا اينکه بيشتر از نصف راه را سپري کردند . باربر پرسيد: خوب نصيحت دومت چه است؟مرد که چيزي به ذهنش نمي رسيد پيش خود فکر کرد کاش چهارپايي داشتم و بدون دردسر بارم را به منزل مي بردم . يکباره چيزي به ذهنش رسيد و گفت : بله پسرم نصيحت دوم اين است ، اگر گفتند پياده رفتن از سواره رفتن بهتر است ، بشنو و باور مکن.باربر خيلي ناراحت شد و فکر کرد ، نکند اين مرد مرا سر کار گذاشته ولي باز هم چيزي نگفت ديگر نزديک منزل رسيده بودند که باربر گفت: خوب نصيحت سومت را بگو، اميدوارم اين يکي بهتر از بقيه باشد. مرد از اينکه بارهايش را مجاني به خانه رسانده بود خوشحال بود و به مرد گفت : اگر کسي گفت باربري بهتر از تو وجود دارد ، بشنو و باور مکن

مرد باربر خيلي عصباني شد و فکر کرد بايد اين مرد را ادب کند بنابراين هنگامي که مي خواست صندوق را روي زمين بگذارد آنرا ول کرد و صندوق با شدت به زمين خورد ، بعد رو کرد به مرد خسيس و گفت اگر کسي گفت که شيشه هاي اين صندوق سالم است ، بشنو و باور مکن
عضو ارشد
ایجاد کننده

ضرب المثل

صداش از ته چاه می یاد ( بسیار آهسته و ضعیف صحبت می کند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 22192 تأیید کننده: khaled69
دارلمجانین اثر کیست
(1) عباس قادری
(2) الفونس دوده
(3) ابراهیم درویش
(4) جمال زاده
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 22192:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا