آش نخورده و دهن سوخته

در زمان‌هاي‌ دور، مردي در بازارچه شهر حجره اي داشت و پارچه مي فروخت . شاگرد او پسر خوب و مودبي بود وليکن کمي خجالتي بود.مرد تاجر همسري کدبانو داشت که دستپخت خوبي داشت و آش هاي خوشمزه او دهان هر کسي را آب مي انداخت...

فقط کامنت    

چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ٢١ دي ٩٧


چت اورداپ


روزي مرد بيمار شد و نتوانست به دکانش برود. شاگرد در دکان را باز کرده بود و جلوي آنرا آب و جاروب کرده بود ولي هر چه منتظر ماند از تاجر خبري نشد.قبل از ظهر به او خبر رسيد که حال تاجر خوب نيست و بايد دنبال دکتر برود.. پسرک در دکان را بست و دنبال دکتر رفت . دکتر به منزل تاجر رفت و او را معاينه کرد و برايش دارو نوشت .پسر بيرون رفت و دارو را خريد وقتي به خانه برگشت ، ديگر ظهر شده بود. پسرک خواست دارو را بدهد و برود ، ولي همسر تاجر خيلي اصرار کرد و او را براي ناهار به خانه آوردهمسر تاجر براي ناهار آش پخته بود سفره را انداختند و کاسه هاي آش را گذاشتند . تاجر براي شستن دستهايش به حياط رفت و همسرش به آشپزخانه برگشت تا قاشق ها را بياوردپسرک خيلي خجالت مي کشيد و فکر کرد تا بهانه اي بياورد و ناهار را آنجا نخورد . فکر کرد بهتر است بگويد دندانش درد مي کند. دستش را روي دهانش گذاشتش.تاجر به اتاق برگشت و ديد پسرک دستش را جلوي دهانش گذاشته به او گفت : دهانت سوخت؟ حالا چرا اينقدر عجله کردي ، صبر مي کردي تا آش سرد شود آن وقت مي خوردي ؟
زن تاجر که با قاشق ها از راه رسيده بود به تاجر گفت : اين چه حرفي است که مي زني ؟ آش نخورده و دهان سوخته ؟ من که تازه قاشق ها را آوردم.تاجر تازه متوجه شد که چه اشتباهي کرده است.
از آن‌ پس، وقتي‌ کسي‌ را متهم به گناهي کنند ولي آن فرد گناهي نکرده باشد ، گفته‌ مي‌شود :‌ آش نخورده و دهان سوخته
عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

بی مهرگان یعنی حیوانات بدون ستون مهره بزرگ ترین گروه حیوانات روی زمین هستند . آن ها همچنین اولین حیواناتی هستند که حدود یک بیلیون سال پیش در دریاها تکامل یافتند . تا 600 میلیون سال پیش چتر دریایی پدید آمد ودیگر نرمتنان مانند حلزون 50 میلیون سال بعد به وجود آمدند.

ضرب المثل

آدم یکدفعه می میرد(آدم باید از حق دفاع کند و ترس از مرگ نباید مانع آن شود)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 3052 تأیید کننده: فریدون
كدام يك از موارد زير از نوشته هاي مهدي اخوان ثالث نمي باشد؟
(1) ارغنون
(2) زمستان
(3) كفشهايم كو
(4) آخرشاهنامه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 3052:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا