شهید علی اقا ماهانی

شهید علی ماهانی به روایت مادر/ می گفت: دعا کن وقتی شهید شدم، بدنم مثل امام حسین(ع) بشود
با التماس سرم را می‌بوسید و می‌گفت: مادر، پنج دفعه؛ به حق پنج تن، از ته دل دعا کن که وقتی گمنام شهید شدم، بدنم مثل آقا امام حسین بشود.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

طول قد هر انسان به اندازه 8 وجب دست خود است.

ضرب المثل

قیافه تنگ شدن (در تنگنا و مضیقه افتادن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 24361 تأیید کننده: افشین.
نماز غفیله چند رکعت است؟
(1) 3رکعت
(2) 2رکعت
(3) 4رکعت
(4) 8رکعت
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 24361:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا