شهید سید کوچک موسوی

به نقل از برادر سید محمد بنی هاشمی

یکی از نوه های مرحوم آیت الله محلاتی که از دوستان بنده هستند با من تماس گرفتند و گفتند بعد از شنیدن ماجرا به سر مزار شهیدرفتم همان شب در عالم خواب خودم را در حال زیارت حضرت رضا (ع) دیدم چه ارتباطی بین امام رضا(ع) واین شهید وجود دارد.

فقط کامنت    

ایجاد کننده

وقتی هواپیمایی از سرعت صوت تجاوز می کند ، از امواج صدایی که در جلوی آن حرکت می کنند می گذرد و یک موج شوکی را ایجاد می کند . این امر منجر به صدایی بلندمی شود که انفجار صوتی یا به اصطلاح شکستن دیوار صوتی خوانده می شود .

ضرب المثل

آه در بساط نداشتن (بی نهایت فقیر و تهیدست )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 31733 تأیید کننده: رامین
در صورتی كه وراث متوفی منحصر به یك نفر دایی امی و یك نفر خاله ابی و دو نفر خاله ابوینی باشند در این صورت ماترك متوف
(1) یك سوم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین خاله‌های ابوینی تقسیم می‌شود
(2) یك ششم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالسویه بین هر سه خاله تقسیم می‌شود.
(3) یك ششم تركه متعلق به دایی امی و بقیه بالمناصفه بین دو خاله ابوینی تقسیم می‌
(4) یك ششم تركه به دایی امی می‌رسد بقیه بین سایرین به قاعده ذكور دو برابر اناث ت
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 31733:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا