قیمت آپارتمان نوساز در ساوه

قیمت آپارتمان نوساز در ساوه قیمت
آپارتمان در ساوه قیمت آپارتمان خیابان
بسیج 3500 قیمت آپارتمان خیابان امیر کبیر
ساوه 3 قیمت آپارتمان خیابان طالقانی
ساوه 3400 قیمت آپارتمان خیابان زنجانی
ساوه 3200 قیمت آپارتمان شهرک علوی 2500
قیمت آپارتمان شهرک فجر 3 فروش واحد
نوساز طالقانی ساختمان 9 واحدی هر طبقه
دو واحد بدون دیوار مشترک سقف واحد کناف
کاری شده نور واحدها عالی پارکینگ
انباری آسانسور درب ضد سرقت 40 میلیون
وام بافت فرسوده متراژ 105 متری متری 3
میلیون


چت اورداپچت اورداپ

فقط کامنت    

  چت کردن با ♥حجت فاتح ♥
♥حجت فاتح ♥ از مرکزی ٢۴ مهر ٩٧
قیمت آپارتمان نوساز در ساوه
قیمت آپارتمان نوساز در ساوه
قیمت آپارتمان در ساوه
قیمت آپارتمان خیابان بسیج 3500
قیمت آپارتمان خیابان امیر کبیر ساوه 3
قیمت آپارتمان خیابان طالقانی ساوه 3400
قیمت آپارتمان خیابان زنجانی ساوه 3200
قیمت آپارتمان شهرک علوی 2500
قیمت آپارتمان شهرک فجر 3
فروش واحد نوساز طالقانی
ساختمان 9 واحدی
هر طبقه دو واحد بدون دیوار مشترک
سقف واحد کناف کاری شده
نور واحدها عالی
پارکینگ انباری آسانسور
درب ضد سرقت
40 میلیون وام بافت فرسوده
متراژ 105 متری
متری 3 میلیون


چت اورداپ


چت اورداپ

چتروم فارسی ٢٧ مهر ٩٧

قیمت آپارتمان نوساز در ساوه قیمت آپارتمان نوساز در ساوه قیمت آپارتمان در ساوه قیمت آپارتمان خیابان بسیج 3500 قیمت آپارتمان خیابان امیر کبیر ساوه 3 قیمت آپارتمان خیابان طالقانی ساوه 3400 قیمت آپارتمان خیابان زنجانی ساوه 3200 قیمت آپارتمان شهرک علوی 2500 قیمت آپارتمان شهرک فجر 3 فروش واحد نوساز طالقانی ساختمان 9 واحدی هر طبقه دو واحد بدون دیوار مشت

عضو ارشد
چت کردن با خبر فوری ساوه
خبر فوری ساوه ٢٢ مهر ٩٧
قیمت آپارتمان نوساز در ساوه
قیمت آپارتمان نوساز در ساوه
قیمت آپارتمان در ساوه
قیمت آپارتمان خیابان بسیج 3500
قیمت آپارتمان خیابان امیر کبیر ساوه 3
قیمت آپارتمان خیابان طالقانی ساوه 3400
قیمت آپارتمان خیابان زنجانی ساوه 3200
قیمت آپارتمان شهرک علوی 2500
قیمت آپارتمان شهرک فجر 3
فروش واحد نوساز طالقانی
ساختمان 9 واحدی
هر طبقه دو واحد بدون دیوار مشترک
سقف واحد کناف کاری شده
نور واحدها عالی
پارکینگ انباری آسانسور
درب ضد سرقت
40 میلیون وام بافت فرسوده
متراژ 105 متری
متری 3 میلیون
samim ٢٣ مهر ٩٧

قیمت آپارتمان خیابان زنجانی ساوه 3200 قیمت آپارتمان شهرک علوی 2500 قیمت آپارتمان شهرک فجر 3 فروش واحد نوساز طالقانی ساختمان 9 واحدی هر طبقه دو واحد بدون دیوار مشترک سقف واحد کناف کاری شده نور واحدها عالی پارکینگ انباری آسانسور درب ضد سرقت 40 میلیون وام بافت فرسوده متراژ 105 متری متری 3 میلیون

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

پر فروش ترین و پر سودترین نوشابه غیر الکلی دنیا کوکاکولا می باشد .
آمارسال 1991 نشان می دهد 620 میلیون بطری از آن ر 160 کشور جهان به فروش رفته است.

ضرب المثل

آنچه نپاید ،دلبستگی را نشاید (انسان نباید به مال و منال دنیا بیش از حد لزوم وابسته باشد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 2019 تأیید کننده: فریدون
شهرستان جوکار در کدام استان ایران واقع است ؟
(1) لرستان
(2) کرمانشاه
(3) همدان
(4) خوزستان
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 2019:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا