حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه

حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه حوزه
انتخابیه شهر خشکرود زرندیه محمدرضا
منصوری بنر تقدیر و تشکر اهالی فهیم
وقدرشناس شهر خشکرود , شورای اسلامی و
شهرداری شهر خشکرود از مهندس محمدرضا
منصوری نماینده مردم نجیب ساوه و زرندیه
در مجلس شورای اسلامی


چت اورداپچت اورداپ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

در 30 آوریل 1978 یک ژاپنی به نام نیومی اومورا اولین کسی بود که به تنهایی به قطب شمال رفت .

ضرب المثل

مار خوش خط و خال است ( ظاهری نیکو و آراسته دارد و باطنش ناپاک است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 35966 تأیید کننده: حامدک
سفر به بصره اثر کیست؟
(1) زین العابدین مراغه ای
(2) ابوالقاسم عارف قزوینی
(3) ناصر خسرو قبادیانی
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 35966:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا