حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه

حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه حوزه
انتخابیه شهر خشکرود زرندیه محمدرضا
منصوری بنر تقدیر و تشکر اهالی فهیم
وقدرشناس شهر خشکرود , شورای اسلامی و
شهرداری شهر خشکرود از مهندس محمدرضا
منصوری نماینده مردم نجیب ساوه و زرندیه
در مجلس شورای اسلامی


چت اورداپچت اورداپ

فقط کامنت    

چت کردن با خبر فوری ساوه
خبر فوری ساوه ١٩ مهر ٩٧
حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه
حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه
حوزه انتخابیه شهر خشکرود زرندیه
محمدرضا منصوری

بنر تقدیر و تشکر اهالی فهیم وقدرشناس شهر خشکرود , شورای اسلامی و شهرداری شهر خشکرود از مهندس محمدرضا منصوری نماینده مردم نجیب ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی


چت اورداپ

خبر فوری ساوه ١٩ مهر ٩٧

حوزه انتخابیه شهرخشکرود زرندیه حوزه انتخابیه شهر خشکرود زرندیه محمدرضا منصوری بنر تقدیر و تشکر اهالی فهیم وقدرشناس شهر خشکرود , شورای اسلامی و شهرداری شهر خشکرود از مهندس محمدرضا منصوری نماینده مردم نجیب ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

حرارت اضافی در بدن انسان از راه پوست و در خفاش از راه پا و در بز از راهشاخ آنها خارج می شود .

ضرب المثل

غزل خداحافظی خواندن ( کنایه از قهر و جدایی،پایان عمر،مرگ)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 27635 تأیید کننده: hamid147
معنی کلمه تنفیذ یعنی
(1) مکدر ساختن
(2) امضاکردن
(3) پاکیزه کردن
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 27635:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا