شفر : السد،تیم فوق‌العاده‌ای است

شفرسرمربی استقلال پیش ازدیدار با السد
چنین گفت السد،تیم فوق‌العاده‌ای است
ولی ما استقلالیم. باور به صعود را در
چهره بازیکنانم می‌بینم. هرکسی در این
چند روز تمرین ما را دیده است به صعود
امیدوار شده است


چت اورداپ

فقط کامنت