ساوه نایب قهرمان و شو کشور شد

کسب عنوان نایب قهرمانی تیمی مسابقات
ووشو قهرمانی کشور سبک فن‌زی‌چوان
آقایان توسط تیم ساوه


چت اورداپ

فقط کامنت