محرم آرت

باز این چه شورش است که در خلق عالم است
باز این چه نوحه و چه عزا و‌چه ماتم است

فقط کامنت    

چت کردن با asal24
asal24 ٢٢ شهريور ٩٧


چت اورداپ


خدایا ...
درين روزهاي عزيز محرم....

تورابه آبروى زینب
به بى قرارى رقیه
به غیرت عباس
به حرمت سالار شهيدان
هردستى به سوى تو بلند شد
ناامید برنگردان ...

الهی آمين
آوای بهار ٢٧ شهريور ٩٧

الهی امین

yeganam ٢٢ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ٢۴ شهريور ٩٧
آنان که برکربلا رفته اند کاری حسینی کرده اند.آنان که مانده اند باید کاری زینبی کنند وگرنه یزیدی اند.
عضو چت اورداپ
چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ٢۴ شهريور ٩٧
منکه فکرمیکنم مگرنگفته اندبرای هرچیزی حقی است .حق اشک ریختن برای حسین ع است.
عضو چت اورداپ
چت کردن با asal24
asal24 ١٩ شهريور ٩٧


چت اورداپ


دست برسینه ادب حکم کندوقت قیام

روبه ارباب دوعالم دهی هرصبح سلام

نوکری کردن این طایفه لذت بخش ست

بالاخص نوکرارباب شدن ختم کلام
asal24 ٢٢ شهريور ٩٧

خواهش داداشیم

*ارش* ١٩ شهريور ٩٧

عجب شعری ،ممنون ابجی گلم

عضو چت اورداپ
چت کردن با *ارش*
*ارش* ٢٠ شهريور ٩٧
ا ی که مرا خـوانـده ای،راه نـشـانـم بـده

در شـب ظـلـمــانی ام،مـاه نــشـانـم بـدهيوسـف مصری ز چـاه،گـشت چنـان پادشـاه

گـر کـه طـريـق ايـن بُـود،چـاه نـشـانـم بـدهبر قـدمت همچـو خاک،گريه کنـم سوزناک

گِل شد از آن گريـه خاک ،، روح به جـانم بدهاز دل شـب می رسـد،نـور سـرا پـرده ها

در سـحــراز مشرقت،صـوت اذانـم بــدهسر خـوشـی اين جـهـان،لـذت يک آن بُـود

آنچـه تو را خـوشـتـر است،راه بـه آنـم بـده

سیدحمیدرضاحسینیچت اورداپ

asal24 ٢٢ شهريور ٩٧

عضو ارشد