امار طلاق

امار طلاق

فقط کامنت    

چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ۵ خرداد ٩٧
محمدرضاا ١٧ خرداد ٩٧

محمدرضاا ١٣ خرداد ٩٧

محمدرضاا ١٠ خرداد ٩٧

محمدرضاا ٧ خرداد ٩٧

محمدرضاا ۵ خرداد ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ١٧ خرداد ٩٧
عضو ارشد
ایجاد کننده

آیا می دانسید که در هر شبانه روز تقریباً 50 هزار لیتر خون در بدن به جریان انداخته می شود و این کار عظیم را قلب به تنهایی عهده دار است.

ضرب المثل

عذر بدتر از گناه ( آوردن دلایل غیر مستدل و ناکافی برای توجیه عمل زشت )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 4125 تأیید کننده: ahsan66
کاشف رادیو اکتیویته ؟
(1) ال گورآمریکایی
(2) فردریک سانگر
(3) لینوس پولینگ
(4) ماری اسکلودوسکا کوری
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 4125:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا