درد و دل باخدا

دردو دل باخدا - گناهکارم - پشیمونم - راه مستقیم

فقط کامنت    

چت کردن با پینار
پینار ٩ ارديبهشت ٩٧
سلام
صد بار گر توبه شکستی باز آی
.......
yeganam ٣١ تير ٩٧

محمدرضاا ٩ ارديبهشت ٩٧

عضو ارشد
چت کردن با nafas 6
nafas 6 ١٨ خرداد ٩٧
محمدرضاا ١١ تير ٩٧

عضو چت اورداپ