ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ …1

ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺎﻝ ﻣﻦ ﺷﺪﯼ …

فقط کامنت    

ایجاد کننده

مصری ها اولین کسانی بودند که جوهر ار ساختند . انها برای ساختنجوهر دوده و شیره گیاهان را باهم مخلوط می کردند.

ضرب المثل

آنقدر آش داغ خورده ایم که به پالوده هم فوت می کنیم (در اثر تجربه فراوان ،زیادی احتیاط کردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 4677 تأیید کننده: گلها
کتاب زیبای \\" فاطمه فاطمه است\\" اثر کیست؟
(1) دکتر شفیعی کدکنی
(2) دکتر شریعتی
(3) عبدالکریم سروش
(4) شهید مطهری
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 4677:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا