عشق که بهانه نمی خواهد

عشق که بهانه نمی خواهد

فقط کامنت    

چت کردن با ساناز بوشهر
ساناز بوشهر از بوشهر ١٧ فروردين ٩٧
این استیکر عین خروس
عشششششق
عمو مگه دختری که بدون بهانه عاشق میشی
عضو چت اورداپ
چت کردن با حذف شددد
حذف شددد از یزد ١٠ فروردين ٩٧
عشق بهانه نمیخواد؟
اگه نمیخواد پس بیا تو عاشقم شو
محمدرضاا ١٧ فروردين ٩٧

داداش رضا نمکی

عضو ارشد
چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ٨ فروردين ٩٧
عشق که بهانه نمی خواهد

تو را که می بــــــــــــــــینم

بی اجازه می ریزد توی قلبم

خودت قشنگ ترین بهانه ای برای دوست داشتن

حتی گاهی که از چشمانم دوری…..
محمدرضاا ٩ فروردين ٩٧

yeganam ٩ فروردين ٩٧

عضو ارشد