واگویه.

یه چیزایی اینجا گذاشتم که واسه دل خودمه....

فقط کامنت    

چت کردن با آوای بهار
آوای بهار ١٩ مرداد ٩٧
ازایناکه واسه دل خودتونه بازم بذاریدعمو.منم بخونمشون عمو
عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ١٩ اسفند ٩۶
شهریار شهر سنگستان...
مهدی اخوان ثالث...
...3...
اَنیران را فرو کوبند وین اهریمنی رایات را بر خاک اندازند
بسوزند آنچه ناپاکی ست ، ناخوبی ست
پریشان شهر ویران را دگر سازند
درفش کاویان را فَرَه و در سایه ش
غبار سالیان از جهره بِزدایند
برافرازند
نه ، جانا ! این نه جای طعنه و سردی ست
گرش نتوان گرفتن دست ، بیدادست این تیپایِ بیغاره
ببنیش ، روزکورِ شوربخت ، این ناجوانمردی ست
نشانی ها که دیدم دادمش ، باری
بگو تا کیست این گمنام گرد آلود
سِتان افتاده ، چشمان را فروپوشیده با دستان
تواند بود کو باماست گوشش وز خلالِ پنجه بیندمان
نشانی ها که گفتی هر کدامش برگی از باغی ست
و از بسیارها ، تایی
به رخسارش عرق هر قطره ای از مُرده دریایی
نه خال است و نگار آنها که بینی ، هر یکی داغی ست
که گوید داستان از سوختنهایی
یکی آواره مرد است این پریشانگرد
همان شهزاده ی از شهر خود رانده
نهاده سر به صحراها
گذشته از جزیره ها و دریاها
آوااااای بهار ١٣ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ١٩ اسفند ٩۶
شهریار شهر سنگستان...
مهدی اخوان ثالث...
....6.. .
سخن بسیار یا کم ، وقت بیگاه ست
نگه کن ، روز کوتاه ست
هنوز از آشیان دوریم و شب نزدیک
شنیدم قصه ی این پیر مسکین را
بگو آیا تواند بود کو را رستگاری روی بنماید ؟
کلیدی هست آیا که ش طلسمِ بسته بگشاید ؟
تواند بود
پس از این کوهِ تشنه ، درّه ای ژرف است
در او ، نزدیک غاری تار و تنها ، چشمه ای روشن
از اینجا تا کنار چشمه راهی نیست
چنین باید که شهزاده در آن چشمه بشوید تن
غبارِ قرنها دلمردگی از خویش بزداید
اهورا ، ویزدان ، ومشاسپندان را
سزاشان با سرودِ سالخوردِ نغز بستاید
پس از آن هفت ریگ از ریگهای چشمه بردارد
در آن نزدیک ها چاهی ست
کنارش آذری افزود و او را نمازی گرم بگزارد
پس آنگه هفت ریگش را
به نام و یادِ هفت امشاسپندان در دهانِ چاه اندازد
ازو جوشید خواهد آب
و خواهد گشت شیرین چشمه ای ، جوشان
نشانِ آنکه دیگر خاستش بختِ جوان از خواب
تواند باز بیند روزگارِ وصل
تواند بود و باید بود
آوااااای بهار ١٣ خرداد ٩٧

پینار ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ١٩ اسفند ٩۶
شهریار شهر سنگستان...
مهدی اخوان ثالث...
.....8.....
مگر دیگر فروغ ایزدی ،آذر ، مقدس نیست ؟
مگر آن هفت انوشه خوابشان، بس نیست ؟
زمین گندید ، آیا بر فراز آسمان کس نیست ؟
گسسته است زنجیر هزار اهریمنی تر ز آنکه در بندِ دماوندست
پشوتن مرده است آیا ؟
و برف جاودان بارنده سامِ گُرد را سنگِ سیاهی کرده است آیا ؟
سخن می گفت ، سر در غار کرده ، شهریار شهر سنگستان
سخن می گفت با تاریکیِ خلوت
تو پنداری مُغی دلمرده در آتشگهی خاموش
ز بیدادِ انیران شِکوه ها می کرد
ستم های فرنگ و ترک و تازی را
شکایت با شکسته بازوان میترا می کرد
غمانِ قرنها را زار می نالید
حزین آوای او در غار می گشت و صدا می کرد
غم دل با تو گویم ، غار
بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست ؟
صدا نالنده پاسخ داد :
...آری نیست ؟
آوااااای بهار ١٣ خرداد ٩٧

پینار ١٩ اسفند ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با sattar
sattar از فارس ١٩ اسفند ٩۶
شهریار شهر سنگستان...
مهدی اخوان ثالث...
....7....
ز اسب افتاده او ، نز اصل
غریبم ، قصه ام چون غصه ام بسیار
سخن پوشیده بشنو ، اسب من مرده ست و اصلم پیر و پژمرده ست
غم دل با تو گویم غار
کبوترهای جادوی بشارتگوی
نشستند و تواند بود و باید بودها گفتند
بشارتها به من دادند و سوی آشیان رفتند
من آن کالام را دریا فرو بُرده
گله ام را گرگها خورده
من آن آواره ی این دشت بی فرسنگ
من آن شهر اسیرم ، ساکنانش سنگ
ولی گویا دگر این بینوا شهزاده بایددخمه ای جوید
دریغا دخمه ای در خوردِ این تنهای بدفرجام نتوان یافت
کجایی ای حریق ؟ ای سیل ؟ ای آوار ؟
اشارتها درست و راست بود اما بشارتها
ببخشا گر غبار آلودِ راه و شوخگینم ، غار
درخشان چشمه پیش چشم من خوشید
فروزان آتشم را باد خاموشید
فکندم ریگها را یک به یک در چاه
همه امشاسپندان را به نام آواز دادم لیک
آوااااای بهار ١٣ خرداد ٩٧

پینار ١٩ اسفند ٩۶

امشاسپندان... عذر می خوام یعنی چی؟

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده
  • sattar
  • آقا متأهل فارس
  • مشغول به کار علوم ریاضی و فنی مکانیک

صحرای آفریقا ، واقع در آفریقای شمالی با 10 میلیون کیلومتر مربع مساحت بزرگ ترین بیابان شنی دنیاست.
قسمت اعظم صحرای از تپه های شنی که با وزش باد جابه جا می شوند ، پوشیده شده است . همه بیابان ها از شن پوشیده نشده اند. بسیاری از بیابان ها از تخته سنگ و سنگ ریزه پ.شیده شده اند.

ضرب المثل

چار میخ کردن ( محکم و استوار کردن کار یا چیزی بطوری که راه بهانه جویی و ایراد بر آن بسته باشد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 6409 تأیید کننده: اسماعیل3210
تفسیر تبیان از کیست؟
(1) ابوحمزه ثمالی
(2) شیخ طوسی
(3) طبری
(4) طباطبایی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 6409:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا