اسامی شاعران ایران

اسامی شاعران ایران
phtz
sund
kzhld
sivhf sivd
sdlh
filkd
kdg,tv fif,nd
شاملو فروغ فرخزاد
ahlg,
tv,y tvochn
rdwv hldk ,v
whnr inhdj
fhfh xhiv
ado x,sd
v,n;d
hf,vdphk fdv,kd
thvhfd
l,ghkh
als jfvdcd
aivdhv
odhl
uxhv kdah,vd
[lghj cdfh
p;dlhki
nd,hk ahuvhk
auv
auv lv\"
auvk,
ahuvhk luhwv
اسامی شاعران بود بدون تغییر زبان در کیبورد

فقط کامنت    

ایجاد کننده

وحشتناک ترین آتش سوزی در کواندو ژاپن رخ داده که 60 هزار کشته داشت.

ضرب المثل

آش همان آش است و کاسه همان کاسه (وضع تغییری نکرده همان وضع سابق است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 19576:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا