اسامی شاعران ایران

اسامی شاعران ایران
phtz
sund
kzhld
sivhf sivd
sdlh
filkd
kdg,tv fif,nd
شاملو فروغ فرخزاد
ahlg,
tv,y tvochn
rdwv hldk ,v
whnr inhdj
fhfh xhiv
ado x,sd
v,n;d
hf,vdphk fdv,kd
thvhfd
l,ghkh
als jfvdcd
aivdhv
odhl
uxhv kdah,vd
[lghj cdfh
p;dlhki
nd,hk ahuvhk
auv
auv lv\"
auvk,
ahuvhk luhwv
اسامی شاعران بود بدون تغییر زبان در کیبورد

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اسکیموها هم از یخچال استفاد می کنند منتهی برای محافظت غذا در برابر یخ زدگی

ضرب المثل

رطب خورده،منع رطب چون کند (فرد فاسد و گنه کار چگونه می تواند دیگران را نهی از منکر کند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 12263 تأیید کننده: پایدار
رابطه پینه دوز باکفش مثل رابطه...
(1) صحاف است با کتاب
(2) پزشک است با دارو
(3) کفاش است با چرم
(4) راننده است با ماشین
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 12263:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا