اسامی شاعران ایران

اسامی شاعران ایران
phtz
sund
kzhld
sivhf sivd
sdlh
filkd
kdg,tv fif,nd
شاملو فروغ فرخزاد
ahlg,
tv,y tvochn
rdwv hldk ,v
whnr inhdj
fhfh xhiv
ado x,sd
v,n;d
hf,vdphk fdv,kd
thvhfd
l,ghkh
als jfvdcd
aivdhv
odhl
uxhv kdah,vd
[lghj cdfh
p;dlhki
nd,hk ahuvhk
auv
auv lv\"
auvk,
ahuvhk luhwv
اسامی شاعران بود بدون تغییر زبان در کیبورد

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بابرون ولیزی اولین کسی بود که خط میخی را کشف کرد و بعد از او یک دبیر آلمانی (گروتفند ) چهار حرف میخی را خواند و (راولن سن ) انگلیسی در قرن 19 تمام کتیبه های بیستون را خواند.

ضرب المثل

طناب مفت گیر بیاد خودش را دار می زند ( کنایه از شخص مفت خور،کسی که از هیچ چیز مفتی صرف نظر نکند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 37387 تأیید کننده: مدیریت سایت
تعداد گروه خونیهای گربه
(1) 4
(2) 5
(3) 8
(4) 10
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 37387:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا