برین کنار صحفه من اومد

برین کنار صحفه من اومد

فقط کامنت    

چت کردن با محمدرضاا
محمدرضاا از یزد ١١ دي ٩۶
.....
محمدرضاا ١١ دي ٩۶

نفس چ مرگته بگو خو

nafas 6 ١١ دي ٩۶

محمدرضاا ١١ دي ٩۶

ادمین صحفه در دست تعمیره بزودی اطلاعات خوبی گذاشته میشه

admin ١١ دي ٩۶

محمدرضاا ١١ دي ٩۶

مدیر چت
ایجاد کننده

کانگورو به هنگام خطر در هر خیز 320 متر راه می پیماید . یک نوع کانگورو قرمز وجود دارد که تا 128 متر می تواند بپرد.

ضرب المثل

آب نمی بیند و گرنه شناگر ماهری است (کنایه از کسی که افتادگی و نجابتش از جهت عدم توانش باشد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 32471 تأیید کننده: مدیر 2
50*50
(1) 5000
(2) 2500
(3) 5200
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 32471:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا