فرهنگ و مل

مولفه های فرهنگ: ( عقاید، ارزش ها، هنجارها، نمادها)

1- عقاید: نگرشی که افراد به وجود دارند. (نوع جهان بینی و نگرش به خداوند)

2- ارزشها: عقاید شکل دهنده ارزشهاست، آن چیزی که مطلوب یک جامعه است. مثل شجاعت- غیرت- صداقت

3- هنجارها: بایدها و نبایدهای رفتاری که یک جامعه از شهروندانش انتظار دارد. مانند تقلب نکردن در آزمون

4- نمادها: نمودهای عینی هنجارها را نماد گویند. به طور مثال ما عفت یک زن را می پسندیم، و حجاب را لازم می دانیم پس چادر یک نماد از حجاب است.

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33
شينتو (Shinto) يعنى طريقه خدايان ، آيين باستانى ژاپن است . اين آيين الهه خورشيد به نام اماتراسو (Amaterasu) را نگهبان سرزمين اجدادى مى داند و خاندان سلطنتى را از نسل اين خدا و تجسم وى مى شمارد.

دين شينتو خدايان بيشماري داشته و خداي واحدي ندارد. براي همين اين آيين را «راه خدايان» يا «طريق روان هاي پاک» نامگذاري کرده اند. در آئين شينتو عالم فيزيکي را سه بخش مي دانستند: آسمان اثيري در بالا، جهان در سطح زمين و مناطق پست سايه گون در بطن خاک، در اين عالم خدايان بيشماري بودند که همه را با هم، «کامي» مي ناميدند که در لغت به معناي «بالا» يا «مهتر» است.

بنابر تحقيقات انجام شده، بنيانگذار آيين شين تو معلوم نيست و احتمالاً از چين و هند و ديگر عقايد و اقوام ابتدايي اقتباس شده است. بنابراين معلوم مي شود که آيين شينتو پيامبري نداشته است و فرقه هاي مختلف آن هم که بيش از 800 فرقه مي باشد، پيامبر به آن معنا که در اديان آسماني مطرح مي باشد، نداشته است. البته مؤسسين برخي از فرقه ها، مخصوصاً آنهايي که اخيراً به وجود آمده اند معلوم است و جالب است که بدانيم برخي از به وجود آورندگان فرقه هاي نو، خانم مي باشند که از حقوق زنان دفاع مي کنند.
مردم ژاپن به بهشت و دوزخ معتقد نيستند و مي گويند :«بهشت و دوزخ در دل ماست.» دين شينتو روانها (ارواح) را بدون مجازات و پاداش رها کرده و به بقاي دائمي آنها معتقدند مهمترين متن مقدس دين شينتو دو کتاب است که اولي به نام «کوجيکي» که در سال 712 م نوشته شده و دومي به نام «نيسهون گي» خوانده مي شود که به سال 720م به کتابت در آمده است.

سابقه اجتماعى

آيين مهاياناى بودايى در حدود سال 552 م . به ژاپن وارد شد و پس ‍ از برخورد با شينتو، سرانجام بسيارى از عناصر بودايى را به مذهب شينتو منتقل کرد. پرستش خدايان ملى و امپراطور، کرنش و قربانى براى مردگان و وطن پرستى از آداب اين آيين است . نوعى فتوت به نام بوشيدو (Bushido)يعنى طريقه دلاوران که تا اندازه اى از آيين زن الهام مى گرفت ، جوانمردى و مقاومت براى شرف را الزام مى کرد.

بر اين اساس ‍ سربازان هنگام شکست ، طى مراسمى با يک خنجر مخصوص که در سراسر عمر آن را همراه داشتند، شکم خود را پاره مى کردند و شهيد راه وطن شدند. آيين شينتو نيز بارها نوسازى شده است و پرستش امپراطور از سال 1946 توسط خود وى منسوخ گرديده است . اکنون در
عضو نقره ای سایت
ایجاد کننده

در سال 1960 در اقیانوس آرام ، دو غواص به عمق 11 کیلومتری در گودال ماریان رسیدند . آنها سوار نخستین زیر دریایی به نام تریست بودند. این وسیله در آن زمان ، در نوع خود بی نظیر بود . پایین رفتن آنها تقریباً پنج ساعت طول کشید.

ضرب المثل

طفره رفتن ( کنایه از سستی کردن،تعلل نمودن، از زیر کار در رفتن )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 13050 تأیید کننده: arash99
کدامیک زبان گفتاری مردم ارومیه است؟
(1) ترکی استانبلی
(2) ترکی اردبیلی
(3) ترکی آذربایجانی
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 13050:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا