منفی عشق

من دلم تنگ کسی است
که به دلتنگی من می خندد
باور عشق برایش سخت است...

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33
الناز33 از آذربایجان شرقی ٢۵ اسفند ٩۶
خرداد۱۳۶۱
مشهد
_سمنوی امسال ازپارسالم بهتر شده خداروشکر
_اره دستمون که راه بیفته بهترم میشه اونموقع ها تجربه نداشتیم
_ازصدقه سری سمیه خانم با تجربه شدی الهی خیرببینی که هرسال بانی خیرمیشی ودورهم جمعمون میکنی
_اره دیگه اگه سمنو پزون سمیه خانم نباشه که ماهمدیگرونمی بینیم
_لطف دارین همتون خیلی خوش اومدین واقعا نمیدونم چی بگم که هیچ سالی نشده منودست تنها بزارید
_میگم تا شب ماهم زدیم حالا وقتشه بسپاریم به مردا سمنو بد جور سفتم شده اگه زور وبازوی مردا نباشه ته میگیره
_نظر منم همینه اقا صادق وصدا کن بگو مردا بیان اینور ما خانوما میریم تو اتاق
این حرف زهرا خانوم من وازفکروخیال همیشگی بیرون کشیدخودم وازاشپزخونه به پنجره رسوندم
_نه نه نه صبرکنین من هم نزدم مامان صبر کن مامان صداشون نکن مردا رو مامان
چادرم وسرکردمو به سمت حیاط دویدم
مامان:_وای دختر مگه دیگ در میره اینجوری میکنی؟
زهراخانم:حالا دختر حاجتت چی هست که انقدربی تابی
مریم خانم خندیدوباشیطنت گفت:وا چه حرفیه زهرا جون کیه که ندونه تودل لیلی وعلی چی میگذره
ازخجالت سرخ شدم وسرم وبه زیرانداختم مادرگوشه ی لبش را گازگرفتوروبه مریم خانم گفت
_مریم جان حرف تودهن مردم نندازین حالا که نه به باره نه به دار اخه
مریم خانم:_به بارودار نمیخواد مهم دل دوتا جوونه
مامان سری تکان دادوگفت
_دختر زود باش هم بزن الان ته میگیره
بی توجه به حرفای خانم های مجلس مشغول دعا شدم خدایا خودت حاجتمو بده خوب میدونی چیه

مادر:خب لیلی جان بروبابات ایناروصدا کن بیان بالاسرسمنو
چشمی گفتم وبه طرف حیاط پشتی رفتم طبق معمول صدای شوخی وخنده های بلند بلند امیر عباس فضا روپرکرده بود بابا وامیر عباس جلو درباغ کوچیک نشسته بودندو کنارشون هم طبق معمول علی…….
اهسته درب فلزی باغ وبه صدا دراوردم سکوتی مجلس رافراگرفت وهمه نگاه ها به سمت دربرگشت امیرعباس باغیرت همیشگی اش اخمی کردوبه سمت درامد
امیرعباس:تواینجا چیکارمیکنی وسط مردا
_ای بابا وسط مردا چیه مامان فرستادتم صداتون کنم برید بالاسردیگ
امیرعباس:یه دختربچه میفرستادن صدامون میکرد
من چه میدونم توام گیرمیدیا امیرعباس:خیله خب روسری تو بکش جلو زودم برو
حرصم ازدست این غیرت بازیاش دراومد ازپشت سرنگاهی به علی انداختم طبق معمول سربه زیر کناربابا نشسته بود
امیرعباس:کجارونگاه میکنی برودیگه
_خیله خب بابا رفتم
ازدر باغ کوچیک بیرون رف
عضو نقره ای سایت
چت کردن با آوااااای بهار
آوااااای بهار ٢٧ بهمن ٩۶
آوااااای بهار ٢٣ اسفند ٩۶

عیسی 464 ١٧ اسفند ٩۶

پینار ٢٨ بهمن ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر464
امیر464 از خوزستان ٣٠ آذر ٩۶
میدان مین بود
قلبش
خخخ
مرا قربانی کرد
تا راه را برای دیگری باز کند
عیسی 464 ١٧ اسفند ٩۶

آوا پینار

پینار ٢٨ بهمن ٩۶

آوااااای بهار ٢۵ بهمن ٩۶

امیر 464 ١۴ دي ٩۶

شادی

شادیتو ٢ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر464
امیر464 از خوزستان ٣٠ آذر ٩۶
وقتی آدم ها شما را ترک می کنند
مانعشان نشوید!
شما با کسانی که رهایتان می کنند
آینده ای ندارید،
آینده شما با آن هایی هست که در
هر حالی همراه شما هستند...!
عیسی 464 ١٧ اسفند ٩۶

پرنسس نفسی پینار عزیز

پینار ٢٨ بهمن ٩۶

مادربزرگم همیشه میگه: می تونم بگم می خوامت ولی نمی تونم بگم بخوام.. یعنی نمیشه به زور بگم دوستم داشته باش..

nafas 6 ٢٧ بهمن ٩۶

پرنسس ٢۶ بهمن ٩۶

امیر 464 ١۴ دي ٩۶

ستاره

ستاره ss ١٣ دي ٩۶

گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با امیر464
امیر464 از خوزستان ٣ دي ٩۶
اینجا جهنمی در راه است
بوی سوخته خیانت
از شانه های شب
شر می کند
بوی عطرهای وحشی
نفس های مست
چشم های دریده
اینجا آدم ها روز به روز نه
ساعت به ساعت تغییر حالت می دهند
اینجا کسی دل عاشق شدن ندارد...
آوااااای بهار ٢۵ بهمن ٩۶

امیر 464 ١۴ دي ٩۶

ستاره

ستاره ss ١٣ دي ٩۶

اینجا جهنمی در راه است...

امیر 464 ١٣ دي ٩۶

ناهید عاره این آدم عاشقی رو بلد نیستن متاسفانه

برفین ١٣ دي ٩۶

اینجا کسی دل عاشق شدن ندارد...

امیر 464 ۵ دي ٩۶

ینی چی شده است آوا

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

تایلندی ها با استفاده از پوست تخم تمساح دندان مصنوعی ساخته اند.

ضرب المثل

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 37287 تأیید کننده: ♥حجت فاتح ♥
کدام یک از کلمات به معنای اسبی است که رنگش سرخ مایل به تیرگی است؟
(1) کرند
(2) کهر
(3) سمند
(4) بارگی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 37287:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا