جمـلات سنگـین

جمله های ناب و سنگیــــــــــــــــــــــن

فقط کامنت    

چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ٢٠ آذر ٩۶
معلمم گفت: زندگي را تعريف کن
گفتم زندگي تعريف کردني نيست
ناراحت شد و نمره ام را صفر داد
سالها بعد که او را ديدم، پير شده بود و عصا به دست راه مي رفت
جلو رفتم و گفتم: زندگي را تعريف کن، آرام خنديد و گفت:
نمره ات بيست
زندگي را بايد زيست!
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
زنــــدگــی کـــردن با مـــردم ایــن دنیــــا همچـون دویـدن در گلـه اسب است
تــا میـتــازی بــا تــــو میـتــازنــد
زمیــن کـه خــوردی آنــهایی کـه جـلوتــر بـودنــد هـرگـز بــرای تــو بـه عقـب بــاز نـمی گـــردنـــد و آنــهایــی کــه عقـب بــودنـــد، به داغ روزهــایـی کـه میتاخـتی تــو را لـگــد مــال خــواهنــد کــرد…
ــــــــــــــــــــــ
آنکه میگوید زندگی گذشته است مرده و آنکه میگوید زندگی در راه است باخته
زندگی اکنون است، همین لحظه زندگی است
زندگی ساختنی است نه گذراندنی
پس بمان برای ساختن، نساز برای ماندن!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پرتو عمر چراغی‌ست که در بَزم وجود
به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است
reza rezaei ٢١ آذر ٩۶

ابجی الناز

الناز33 ٢٠ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ١۴ آبان ٩۶
❁شما یه آدمـــِـــــــــــ ⇙⇙⇙
HOT
دورُ بَریاتـــــــــــــ همه⇙⇙⇙
LAT
فازِتَمـــــــ گیریم که⇙⇙⇙
QAT
مامـــــــ نمیرسیم به⇙⇙⇙
PAT
فیلمــِ خوبی بود√هـــــه√⇙⇙⇙
CUT
بازی تمامـــــ،کیشــــــــــُ⇙⇙⇙
❁MAT
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حالا هی تو بزن ↙In rell↘
من بهتر تو رو کردم ↪ vell
ـــــــــــــــــــــــــــــ
✘✘واسـم ” اُفــــت ” داره دیگه
بخوام با “تـــــــو” باشم
اصٓن ” تُـــــف ” بـــِ اون روزایى
کــــ با ☜تـــــــو☞ داشتـــم…. ✘✘
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اَعصابَم مِثله چشمام سـَـــــــگ داره
☜ بَچّه خُشگِل ☞
فاصِلَتو حِــــــــفظ کُن
✘ تا تيکه پــــــــاره نَشُدي ✘
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﻧـﯿــــﺎﺯﯼ ﺑــِـﻪ ﭘــَـﺮﻭﺍﺯ ﻧـﯿـــﺴـﺖ♂
ﻫَـﻤـﯿــــﻦ ﭘـــﺎﺋـﯿــﻦ ﺑـﺎﻟـــــﺎﺗَــــﺮ ﺍﺯ ﺧِﯿـﻠـــﯿـﺎم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـا اَز اوناشـیم کـِه
↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜
بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم..
بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�� ﻣﻦ ﻓﻘـــــــﻂ رو ﻣـــــــــــــﺦ ﻣﯿــــــﺮﻡ ��
⛔ ﺍﺻــــــــﻼ دﻭس نـــــــﺪﺍﺭم ⛔
ﺗــــــﻮ ﺩﻝ❤ ﺑــــــــــــــــــــــﺮﻡ ��.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
♜اِرتِفـــاعِ چِشـــمَم خِیلــی زیـادِه➜
آدَمـــایی کِه اَزَشْ اُفتــادَنْ⇩
هیچـوَقت دیــدِه نَشُـــدَنْ✘✘✘
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
♥♥♡ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ ☜♚
�� ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ ��
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ ��
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘
ــــــــــــــــــــــــــــ
♧آپــــدِیت شُــــــدَم… ↯↯
تو ورژن جدیــــــدَم خیـــــلیآ تــٌــــو زندگیم نیــــــستَن!!!!
ــــــــــــــــــــــ
بآختَـــــــــــــــــم✖
!به کَسایی کِ خِیلی میخواستَمِشون!
وَلیـــــــــــے مَن اَهلِ مِنَت کِشی نیستَم اَگه رَفت میگم بِدَرَک!!!
ــــــــــــــــــــــــــــــ
☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ
ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪
ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √
← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜
ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘
ــــــــــــــــــــــــــ
!.. ﻣــــــــَــﻐﺮﻭرای ﺍِﻣــــــــْــــــــ
عضو چت اورداپ
چت کردن با Reza Rezaei
Reza Rezaei از کردستان ١۴ آبان ٩۶
آدم های خوب نـه خاطره انـد نـه تاریـخ
بلکه حقیقت روزگارنـد…
ما بد نبودیم چون اصلا بلد نبودیم…
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.
عشـق
قصــه‌ای بـود که مادربــزرگ شـب‌هـای زمستـــان برایـــم می‌بافــت
یکـی از رو، دو تا از زیر
بالاپوشـی که هیـچ‌گاه گرمــم نکـــرد !
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اینکه می گویند
راه باز است و جاده دراز
یعنی راه رفتن باز است
اما جاده ی جبران دراز…
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“سلامت را نخواهند گفت پاسخ “!!
نه اينکه “سرها در گريبان “باشد ، نه !!
خطها خراب است !
شارژها ته کشيده !
نفسها تکراري مي آيند و ميروند !
سرها همه در گوشيها جا مانده و دلها را نميدانم کجا !
خلاصه کسي نمي بيند ، نمي شنود سلامت را !
بيهوده مي کوشي مترسک جان !
کلاغها هم کارو بارشان بي رونق است
کبوترها هم بالهايشان سنگين !
پستچي ها بيکارند …
سوار ماشين و هواپيما مي شوند نامه اي اگر باشد !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ …
ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ
ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ …
ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ …
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ …
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ ” ﺍﺻﻼ ” ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ …
ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ …
ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭﻭﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ …
ﺗﺎﺯﻩ: ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ هم ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ …
ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺯﯾﺮ ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬﻮﻥ ﻣﻮﻧﺪ …
ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ
ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣﻮﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ !!!
ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ!
.
عضو چت اورداپ
ایجاد کننده

کاکتوس ساگارو در آریزونا یکی از کم رشد ترین گیاهان گلدار جهان است که در 10 سال اول تنها حدود 3 سانت رشد می کند ، این گیاه تقریباً 200 سال عمر می کند.

ضرب المثل

غول بی شاخ و دم ( فردی ابله و درشت اندام )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 35147 تأیید کننده: **abdolla**
نام کدام سوره است که اگر از آن طرف بخوانیم به معنی «راز»‌ می‌شود.
(1) «مؤمن»
(2) «شمس»
(3) «جاثیه»
(4) «زمر»
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 35147:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا