خوش بخت ی

خوشبختی همین کنار هم بودن‌هاست ...
همین دوست داشتن‌هاست ...
خوشبختی همین لحظه‌های ماست ..،
همین ثانیه‌‌هاییست که ...
در شتاب زندگی ...
گمشان کرده‌ایم

فقط کامنت    

ایجاد کننده

ساقه کرفس شبیه به استخوان است و این نوع از سبزیجات در استحکام استخوان بسیار موثر است.

ضرب المثل

حساب ، حساب است،کاکا برادر ( فرد هنگام تجارت و معامله نباید تحت تاثیر پیوندهای خویشاوندی قرار گیرد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 30220 تأیید کننده: amir diss life
کدام کشور بیشترین ذخیره نفت را دارد؟
(1) ایران
(2) عراق
(3) عربستان صعودی
(4) کویت
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 30220:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا