لوسیجـات

Wнeɴ yoυ cαтcн ιɴ α cαlυмɴy, yoυ ĸɴow yoυr reαl ғrιeɴds.

فقط کامنت    

چت کردن با banoo_18
banoo_18 ٢۵ دي ٩۶
لوسی
بخدا دلم برات تنگ شده..
نمیگی ..
دلم واسه صدات واس حرفات واسه اجی گفتنات یه دره شده دیوونه..
دلم واست تنگه.............................
عضو چت اورداپ
چت کردن با banoo_18
banoo_18 ٩ دي ٩۶
نمیخوای بیای
تش باد ٩ دي ٩۶

بیمعرفت نمیگی دلم واست یه ذره شده.......................

عضو چت اورداپ
ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا