تعطیلات عید چگونه گذشت

انشای 96

فقط کامنت    

چت کردن با کلنل
کلنل از فارس دیروز
یادش هم وحشتناکه اولش خوب شروع شد،ولی آخرای تعطیلات.......
عضو چت اورداپ
چت کردن با ارفین
ارفین از تهران ٢ ارديبهشت ٩۶
برای ما ها که هیچ جا نمیریم به نظرم ظلمه اینقد تعطیل کنن عید رو 3-4 رووز کافیه تعطیلات
عضو ارشد
چت کردن با مستی44
مستی44 از لرستان ١ ارديبهشت ٩۶
خیلی بدگذشت
عضو چت اورداپ
چت کردن با عاطفه فوتبالی
عاطفه فوتبالی ١ ارديبهشت ٩۶
بدون سفر گذشت نقطه
عضو چت اورداپ