با چی عوض کنم این با تو بودنو از من بیا بگیر تنهای منو

با چی عوض کنم این با تو بودنو از من بیا بگیر تنهایی منو

فقط کامنت    

ایجاد کننده

مورچه بولداگ سیاه در استرالیا می تواند با یک گاز انسان را از پا در ورد.

ضرب المثل

لقمه را هم باید جوید ( کسب هر سود و فایده ای مستلزم رنج و زحمتی است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 27232 تأیید کننده: النازز
من از رویین خار بر سر دیوار دانستم که........ .hamed arak
(1) ایران به جام جهانی نمیره
(2) هرننه غمری میاد خواننده میشه
(3) ناکس کس نمی گردد بدین بالا نشینی ها
(4) خروس روی کاه تخم میذاره
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 27232:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا