اگه توی تنهای باغچه گل یکرنگم نمیشی

اگه توی تنهایی باغچه گل یکرنگم نمیشی

فقط کامنت    

ایجاد کننده

زمین مدت 23 ساعت و 56 دقیقه یک بار به دور خود از طرف مغرب به مشرق می چرخد و این حرکت را حرکت وضعی یا دورانی می گویند.

ضرب المثل

پایین تف کنی ریش است،بالا سبیل (انجام این کار به هر صورت زیان آور است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 10216 تأیید کننده: آیلارناناز
. كدام یك از موارد زیر از بخش های اصلی دستگاه عصبی بدن انسان است؟
(1) ) حسی و حركتی
(2) ) مركزی و محیطی
(3) ) حسی محیطی
(4) ) حركتی و مركزی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 10216:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا