من یه جوری عاشقت می شم که هر روز همه دنیا بخواد جای تو باشه

من یه جوری عاشقت می شم که هر روز

همه دنیا بخواد جای تو باشه

فقط کامنت    

ایجاد کننده
صفحات ایجاد شده توسط اعضا