می خوام فقط نگاهم به تو باشه چشام درگیر چشمای تو باشه

می خوام فقط نگاهم به تو باشه

چشام درگیر چشمای تو باشه

فقط کامنت    

ایجاد کننده

رکورد وزن در میان پرندگان را ، بوقلمونی در کالیفرنیا شکست . این پرنده دارای وزن 9/24 کیلوگرم را داشت.

ضرب المثل

آشنا داند زبان آشنا (افراد مالوف و مانوس بهتر حرفای همدیگر را می فهمند )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 34276 تأیید کننده: کوروش.
حضرت مهدی (عج ) در چند سا لگی به امامت منصوب شد؟
(1) 5 سالگی
(2) 7 سالگی
(3) 20 سالگی
(4) 12 سالگی
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 34276:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا