راز های زیبایـی خانم ها

........................

فقط کامنت    

ایجاد کننده

خواب اصحاب کهف 309 سال طول کشید .

ضرب المثل

آب پاکی روی دست کسی ریختن (اورا از کاری به کلی ناامید کردن یا به او جواب رد دادن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 2126 تأیید کننده: فریدون
الكترونگاتيو مقداري ........است كه با فاصله ي الكترون از هسته رابطه ي....دارد.
(1) منفي.مستقيم
(2) مثبت.معكوس
(3) مثبت.مستقيم
(4) هيچكدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 2126:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا