اندر حکایت اورداپی ها

روزگاری بود که در اوج تنهایی
به سایتی پناهنده شدیم
سایتی فراتر از یک خانه
با کاربرانی مثل خواهر و برادر
.
.
.
.
.
.
.
.
سایتی اندر حکایت ....

فقط کامنت    

  چت کردن با الناز33
سایتی اندر حکایت....
گلهای ناب
عضو نقره ای سایت
چت کردن با مدیر1
مدیر1 از تهران ٨ ارديبهشت ٩۶
عضو ارشد