میدونستم، میدونستم سر حرفش نمیمونه لحظه هامو میسوزونه میدونستم، میدونستم شب عاشق با عذابه

میدونستم، میدونستم سر حرفش نمیمونه
لحظه هامو میسوزونه
میدونستم، میدونستم شب عاشق با عذابه

فقط کامنت    

ایجاد کننده

با برخورد قطه های ریز آب درون ابر ، تخلیه الکتریکی صورت می گیرد . بارهای مثبت در بالای ابر و بارهای منفی در کف ابر جمع می شوند . با برخورد یک بار منفی با بار مثبت در روی زمین رعد و برق به وجود می آید .

ضرب المثل

کاچی به از هیچی است (داشتن چیز کم و اندک بهتر از نداشتن آنست )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 14464 تأیید کننده: fire girl
اثر انگشت دوقلوها ----درصد شبيه به هم است.
(1) 15
(2) 50
(3) 60
(4) 92
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 14464:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا