ترجمة الميزان ج : 20ص687

ترجمة الميزان ج : 20ص687 :


قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس طبع آدمي چنين است که وقتي شري به او متوجه مي‏شود و جان او را تهديد مي‏کند ، و در خود نيروي دفع آن را نمي‏بيند به کسي پناهنده مي‏شود که نيروي دفع آن را دارد ، تا او وي را در رفع آن شر کفايت کند ، و انسان در اينگونه موارد به يکي از سه پناه ، پناهنده مي‏شود : يا به ربي پناه مي‏برد که مدبر امر او و مربي او است ، و در تمامي حوائجش از کوچک و بزرگ به او رجوع مي‏کند ، در اين هنگام هم که چنين شري متوجه او شده و بقاي او را تهديد مي‏کند به

فقط کامنت    

ایجاد کننده

کشتی هایی که به طرف شرق می روند ، سبک تر از آنهایی اند که به سمت غرب در حرکت اند . این امر به علت حرکت وضعی زمین به طرف شرق است.

ضرب المثل

یتیم شاد کنک ( کنایه از غذایی بی روغن و کم گوشت،کم چیز و بی ارزش )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 1124 تأیید کننده: **امیر**
راه درست در زندگی کدام است ؟
(1) هدف های آخرتی را اصل قرار دهیم .
(2) هدف های دنیایی را اصل قرار دهیم
(3) هدف های دنیایی اصل و هدف های آخرتی وسیله
(4) هدف های آخرتی اصل و هدف های دنیایی نردبان
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 1124:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا