تقدیر های پوچ

..........

فقط کامنت    

ایجاد کننده

جنگ بدر اولین جنگ پیامبر با کفار بود.
آخرین جنگ پیامبر با کفار جنگ تبوک بود.

ضرب المثل

یار شاطر باش نه بار خاطر (به دیگران نیکی کن و بدی را روا مدار)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 31723 تأیید کننده: *بیدار*
در یك شركت مدنی (غیر بازرگانی) مسئولیت شركا نسبت به بدهی شركت:
(1) به نسبت و به میزان آورده است.
(2) مسئولیت شركا تضامنی است.
(3) مسئولیت شركا به میزان آورده آنها تضامنی است.
(4) به نسبت سهم است ولی باید همه بدهی را هر كدام به نسبت سهم خود بپردازند.
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 31723:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا