بحارالانوار ؛ ج 25 ؛ص180

امام مهدى (عليه السلام):

هر گاه خداوند به ما اجازه دهد که سخن بگوییم ؛حق ظاهر خواهد شد و باطل سست و ضعیف شده و از میان خواهد رفت .

بحارالانوار ؛ ج 25 ؛ص180

فقط کامنت