دختراذر

من زاده " آذر ما هم" ...اگر مرا ميخواهي بايد با "غرورم " بخواهي ...اگر مرا ميخواهي بايد با " پيچيدگي ام" بخواهي ...اگر مرا ميخواهي بايد با صراحتم " بخواهي ......من با بقيه متفاوتم .. اگر ميخواهي مثل سايرين باشم برو دنبال همان " بقيه " ...آنکه درون من خفته است،" عشق" است ..عشقی که منتظرست دست از پا خطا کني تا تلخ ترين تلخ ها را به تو بچشاند ...پس اگر نميتواني " خاص " بودنم را تحمل کني به من نزديک نشو که هم دورت ميکنم هم درو ات ...و

فقط کامنت    

ایجاد کننده

طول عمر مردم سوئد و ژاپن از دیگر ملل جهان بیشتر است.

ضرب المثل

آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است ( توضیح امور واضح و مبرهنکاری بیهوده است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 14614 تأیید کننده: arash99
نام قبل پرسپولیس؟
(1) پیروزی
(2) شیاطین قرمز
(3) اتش سرخ اسیا
(4) همه این ها لقب پرسپولیس است
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 14614:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا