✘ توقفـ منوعهـ ✘

یکـــی رفـــــت و،
یکــــی مونـــد و،
یکـــی از غصــه هاش خونــدو
یکـــی بـــرد و،
یکـــی باخــــت و،
یکـــی با قسمتش ساختــــــو
یکـــــی رنجیـــــد،

""یکــــی بخشیـــــد""

یکــــی از آبــروش ترسیــــــد
یکـــــی بــد شـــــــد،
یکــــی رد شــــد،
یکــــی پابند مقصــد شـــد
تــــو اما بــاش،

فقط کامنت    

ایجاد کننده

آیا می دانید زرافه تازه متولد شده 2 متر قد دارد.

ضرب المثل

هر چه بگندد،نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک( فاسد شدن اشخاص مومن و نیکوکار مصیبت بزرگی است

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 29763 تأیید کننده: رز زرد
موریانه ها قادرندتا چندروز درآب زنده بمانند؟؟
(1) 1روز
(2) 2روز
(3) 3روز
(4) نصف روز
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 29763:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا