✘ توقفـ منوعهـ ✘

یکـــی رفـــــت و،
یکــــی مونـــد و،
یکـــی از غصــه هاش خونــدو
یکـــی بـــرد و،
یکـــی باخــــت و،
یکـــی با قسمتش ساختــــــو
یکـــــی رنجیـــــد،

""یکــــی بخشیـــــد""

یکــــی از آبــروش ترسیــــــد
یکـــــی بــد شـــــــد،
یکــــی رد شــــد،
یکــــی پابند مقصــد شـــد
تــــو اما بــاش،

فقط کامنت    

ایجاد کننده

کره زمین هم به دور خودش و هم به دور خورشید می چرخد . در طول این گردش ، آن سوی کره زمین که به سوی خورشیدنیست ، در شب وتاریکی فرو می رود . یک روز و یک شب طول می کشد تات کره زمین یک دور کامل به دور خود بچرخد.

ضرب المثل

در به در شدن ( کنایه از شخص آواره و سرگردان )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 34522 تأیید کننده: غزل
اسم برنامه درمورد کنکور
(1) گزینه یک
(2) گزینه دو
(3) گزینه سه
(4) گزینه دو و سه...
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 34522:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا