✘ توقفـ منوعهـ ✘

یکـــی رفـــــت و،
یکــــی مونـــد و،
یکـــی از غصــه هاش خونــدو
یکـــی بـــرد و،
یکـــی باخــــت و،
یکـــی با قسمتش ساختــــــو
یکـــــی رنجیـــــد،

""یکــــی بخشیـــــد""

یکــــی از آبــروش ترسیــــــد
یکـــــی بــد شـــــــد،
یکــــی رد شــــد،
یکــــی پابند مقصــد شـــد
تــــو اما بــاش،

فقط کامنت    

ایجاد کننده

لاله عباسی ، تنها گلی تست که با شروع شب شکفته و با طلوع آفتاب جمع می گردد.

ضرب المثل

یا سر می رود،یا کلاه می آید (تن به خطر دادن و ریسک کردن برای رسیدن به مقصود )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 23707 تأیید کننده: ♥ مصطفی ♥
بزرگترین کشورصادر کننده قورباغه در جهان
(1) چین
(2) ژاپن
(3) اوکراین
(4) ترکیه
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 23707:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا