پطروس ایرانی

پتروس یکی دهقان فداکار بود وقتی پتروس دید سد سوراخ شده سریع کلنگش رابرداشت تا سد را خراب کند اما غافل ازاینکه سد اورا خواهد کشت وقتی گرگ امد پترس گفت منم شنگول منگول براتون غذا اوردم حسنک که این تصویر را دید ترسید و رفت پیش تصمیم کبری و شروع کرد به درس خوندن بعدش رفت دانشگاه مدرک گرفت دخدر باز شد اما دیگه دیر بود و شرک و فیونا ازدواج کرده بودن شکست عشقی خورد پتروس

فقط کامنت    

ایجاد کننده

پیاز به دلیل داشتن آنتی اکسیدان تنش و نگرانی را از بین می برد

ضرب المثل

آتش پشت دست خود گذاشتن( تعهد کند که کار مشخص را انجام ندهد )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 35262 تأیید کننده: **abdolla**
اون چیه که از بالا به پایین 2هست ولی از پایین به بالا یکی هست؟
(1) خونه
(2) اسمان
(3) لباس
(4) شلوار
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 35262:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا