کلمات کلیدی برای چتروم

کلمات کلیدی مورد نیازیک ادمین برای
چتروم این کلمات معمولا تاثیر بسزایی در
رتبه سایت شما دارند سعی کرده ایم
کلماتی را تایپ کنیم که از نظر گوگل
اهمیت بالایی دارند

یک مقاله ارزشمند اورداپ چت چت اورداپ
الکسا,ققنوس چت,چت ققنوس,چت روم
ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت روم عسلی ها,چت
روم عسل,عسلناز چت,عسل ناز چت,ناز
چت,میهن چت,چت میهن,میهن باران چت,باران
چت,چت باران,چت روم باران,فریاد چت,اواز
چت,یاهو چت,یاهو چت,چت روم یاهو,یاهو,چت
روم اصفهانی ها,چت روماورداپ چت شیرازی
ها,چت روم تبریزی ها,چت روم مشهدی ها,چت
روم خوزستانی ها,چت روم شمالی ها,چت روم
اذری ها,چت روم ترک ها,سایت چت روم
یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم جنوبی ها,چت
روم یاهو چت,چت یاهو,چت روم یاهو,چت روم
گفتگو,چتروم تورک ها,چت روم دختران,چت
روم دخترونه,چت روم پسران,چت روم
پسرونه,چت روم اذربايجانی ها,چت روم
یاهو,یاهو چت,چت روم بوشهری ها,چت روم
يزدی ها,سايت یاهو,یاهو چت,عضويت درچت
روم یاهو,چت یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم
رشتی ها,چت روم استقلالی ها,چت روم
تصویری,چت روم پرسپلیسی ها,چت روم
گلستانی ها,چت روم جدید,چت روم قزوینی
ها,چت روم کرمانی ها,چت روم همدانی ها,چت
روم گيلانی ها,چت روم کردستانی ها,چت روم
مازندرانی ها,چت روم یاهو,چت روم قشمی
ها,چت روم پربازديد یاهو,چت روم ايرانی
یاهو,چت روم یاهو,چت یاهو در گوگل,چت روم
اسان,چت روم,چت روم ایرانی,چت روم
یاهو,چت یاهو,یاهو چت,چت روم ایرانی,چت
فارسی یاهو,چت روم کردها,برنامه چت
روم,برنامه چت یاهو مسنجر چت,چت
روم,چت,چتروم,چت روم یاهو,یاهو چت,سئو چت
روم,چت روم سئو,سئو چت,چت سئو,سئو چت
روماورداپ چت ,چت روم یاهو,چت روم
ایرانسلی ها,چت روم فارسی,سایت چت,سایت
یاهو,یاهو چت,چت روم یاهو,چت,چتروم,چت
روم,چتروم فارسی,چت روم فارسی,چت
فارسی,چت شلوغ,چت روم شلوغ,شلوغ چت, چت ,
چت روم , چتروم , چت روم یاهو , چت یاهو ,
یاهو چت , Yahoo http://www.ordup.com/chat.php کلمات
کلیدی: چت یاهو,یاهو چت,چت روم,چت روم
یاهو,یاهو چت,چت روم فارسی,یاهو
چت,چت,چتروم,چت روم,چتروم فارسی,چت روم
فارسی,چت فارسی,چت شلوغ,چت روم شلوغ,شلوغ
چت,چت یاهو,یاهو چت,گروپ چت,چت گروپ,چت
روم گروپ,الکسا چت,چت روم الکسا,چت
الکسا,ققنوس چت,چت ققنوس,چت روم
ققنوس,عسل چت,چت عسل,چت روم عسلی ها,چت
روم عسل,عسلناز چت,عسل ناز چت,ناز
چت,میهن چت,چت میهن,میهن باران چت,باران
چت,چت باران,چت روم باران,فریاد چت,اواز
چت,یاهو چت,یاهو چت,چت روم یاهو,یاهو,چت
روم اصفهانی ها,چت روم شیرازی ها,چت روم
تبریزی ها,چت روم مشهدی ها,چت روم
خوزستانی ها,چت روم شمالی ها,چت روم اذری
ها,چت روم ترک ها,سایت چت روم یاهو,چت روم
کرجی ها,چت روم جنوبی ها,چت روم یاهو
چت,چت یاهو,چت روم یاهو,چت روم
گفتگو,چتروم تورک ها,چت روم دختران,چت
روم دخترونه,چت روم پسران,چت روم
پسرونه,چت روم اذربايجانی ها,چت روم
یاهو,یاهو چت,چت روم بوشهری ها,چت روم
يزدی ها,سايت یاهو,یاهو چت,عضويت درچت
روم یاهو,چت یاهو,چت روم کرجی ها,چت روم
رشتی ها,چت روم استقلالی ها,چت روم
تصویری,چت روم پرسپلیسی ها,چت روم
گلستانی ها,اورداپ چت چت روم جدید,چت روم
قزوینی ها,چت روم کرمانی ها,چت روم
همدانی ها,چت روم گيلانی ها,چت روم
کردستانی ها,چت روم مازندرانی ها,چت روم
یاهو,چت روم قشمی ها,چت روم پربازديد
یاهو,چت روم ايرانی یاهو,چت روم یاهو,چت
یاهو در گوگل,چت روم اسان,چت روم,چت روم
ایرانی,چت روم یاهو,چت یاهو,یاهو چت,چت
روم ایرانی,چت فارسی یاهو,چت روم
کردها,برنامه چت روم,برنامه چت یاهو
مسنجر چت,چت روم,چت,چتروم,چت روم
یاهو,یاهو چت,سئو چت روم,چت روم سئو,سئو
چت,چت سئو,سئو چت روم,چت روم یاهو,چت روم
ایرانسلی ها,چت روم فارسی,سایت چت,سایت
یاهو,یاهو چت,چت روم یاهو,چت,چتروم,چت
روم,چتروم فارسی,چت روم فارسی,چت
فارسی,چت شلوغ,چت روم شلوغ,شلوغ چت, چت ,
چت روم , چتروم , چت روم یاهو , چت یاهو ,
یاهو چت , Yahoo http://www.ordup.com/chat.php چت ...
کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت
فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی ,
چت روم ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت :
چت, چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی
,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم
ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت,
چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...تبلیغاتX فکر
برتر شماره پلاک خودروها در ایران از
وبلاگ فکر برتر نیز دیدن فرمائید.
پلاکهای ایران بترتیب حروف الفبا: استان
آذربایجان شرقی شهر تبریز(مرکز استان):
پلاک ایران 15سایر شهرهای استان: پلاک
ایران 25 – پلاک ایران 35 استان آذربایجان
غربیشهر ارومیه (مرکز استان): پلاک ایران
17سایر شهرهای استان: پلاک ایران 27 –
پلاک ایران 37 استان اردبیلشهر
اردبیل(مرکز استان): پلاک ایران 91سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 91 ( پلاک مرکز
استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)
استان اصفهانشهر اصفهان (مرکز استان):
پلاک ایران 13سایر شهرهای استان: پلاک
ایران 23 و پلاک ایران 43 – پلاک ایران 53
استان ایلامشهر ایلام (مرکز استان): پلاک
ایران 98سایر شهرهای استان: پلاک ایران 98
( پلاک مرکز استان و سایر شهرهای استان
یکی می‌باشد) استان بوشهرشهر بوشهر
(مرکز استان): پلاک ایران 48سایر شهرهای
استان : پلاک ایران 58 استان تهرانشهر
تهران (مرکز استان): پلاک ایران 11- پلاک
ایران 22- پلاک ایران 33- پلاک ایران 44شهر
کرج چت روم , چت فارسی چت روم دوستان چت ,
چت روم فارسی برای چت دوستیابی , چت روم
گیلان , قوانین چت روم , چت روم شلوغ , چت
روم سوما , چتروم فارسی پگاه چت , چت روم
فارسی , چت چت روم چت روم فارسی , چت روم
مهریز , چت روم الفت بزرگترین چت روم
ایرانیان , ارم چت و شاتل وچتی ها چت روم
سون , چتروم دلریز چت , چتروم شاد دختر
پسر های , چت روم زیبا فلفل اورداپ چت چت ,
چت روم شلوغ فلفل چت , بهریتن و شاد ترین
چتروم فارسی زبانان , چتروم مخفی , دلناز
چت بهترین چت روم ایران http://www.ordup.com/chat.php
چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی
,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم
ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت,
چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی
,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم
ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت,
چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ... : پلاک ایران
68اسلامشهر –پاکدشت و.. : پلاک ایران 78
استان چهار محال و بختیاریشهرکرد(مرکز
استان): پلاک ایران 71سایر شهرهای استان:
پلاک ایران 81 استان خراسان شهر مشهد
(مرکز استان): پلاک ایران 12سایر شهرهای
خراسان (شمالی و رضوی و جنوبی): پلاک
ایران 32 و پلاک ایران 42 – پلاک ایران 52
استان خوزستانشهر اهواز (مرکز استان):
پلاک ایران 14سایر شهرهای استان: پلاک
ایران 24 و پلاک ایران 34 استان زنجانشهر
زنجان (مرکز استان): پلاک ایران 87سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 97 استان
سمنانشهر سمنان (مرکز استان): پلاک ایران
86سایر شهرهای استان: پلاک ایران 96 استان
سیستان و بلوچستانشهر زاهدان (مرکز
استان): پلاک ایران 85سایر شهرهای استان:
پلاک ایران 95 چت ... کلمات کلیدی سایت : چت,
چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , اورداپ چت چت روم
, چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی
,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم
ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت,
چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ... استان فارسشهر
شیراز (مرکز استان) : پلاک ایران 63سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 73 – پلاک
ایران 83اورداپ چت - پلاک ایران 93 استان
قزوینشهر قزوین (مرکز استان): پلاک ایران
79سایر شهرهای استان: پلاک ایران 89 استان
قمشهر قم(مرکز استان): پلاک ایران 16سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 26- پلاک ایران
36 استان کردستانشهر سنندج (مرکز استان):
پلاک ایران 51سایر شهرهای استان: اورداپ
چت پلاک ایران 61 استان کرمان شهر
کرمان(مرکز استان): پلاک ایران 45سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 65- پلاک ایران
75 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه (مرکز
استان): پلاک ایران 19 سایر شهرهای استان:
http://www.ordup.com/chat.php پلاک ایران 29- پلاک
ایران 39 استان کهکلویه و بویر احمد شهر
یاسوج (مرکز استان): پلاک ایران 49 سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 49 ( پلاک مرکز
استان و سایر شهرهای استان یکی می‌باشد)
استان گلستانشهر گرگان چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی
,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم
ایرانی ...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت,
چتروم , چت روم , چت فارسی ,جت روم, چت
ایرانی , چت روم فارسی , چت روم ایرانی
...چت ... کلمات کلیدی سایت : چت, چتروم , چت
روم , چت فارسی ,جت روم, چت ایرانی , چت روم
فارسی , چت روم ایرانی ...چت ... کلمات
کلیدی سایت : چت, چتروم , چت روم , چت فارسی
,جت روم, چت ایرانی , چت روم فارسی , چت روم
ایرانی ...(مرکز استان): پلاک ایران 59سایر
شهرهای استان: پلاک ایران 69 استان
گیلانشهر رشت (مرکز استان):پلاک ایران
46سایر شهرهای استان: پلاک ایران 56 - پلاک
ایران 76 استان لرستانشهر خرم آباد (مرکز
استان): پلاک ایران 31سایر شهرهای استان :
پلاک ایران 41 استان مازندرانشهر ساری
(مرکز استان): پلاک ایران 62سایر شهرهای
استان : پلاک ایران 72 – پلاک ایران 82-
پلاک ایران 92 استان هرمزگانشهر
بندرعباس (مرکز استان): پلاک ایران 84سایر
شهرهای استان: اورداپ چت پلاک ایران 94
استان همدانشهر همدان (مرکز استان): پلاک
ایران 18سایر شهرهای استان: پلاک ایران 28-
پلاک ایران 38 استان یزدشهر یزد (مرکز
استان): پلاک ایران 54سایر شهرهای استان:
پلاک ایران 64- پلاک ایران 74 با تشکر از
سایت پلاک ایران درباره بنام مهربان
ترین مهربانانبه وبلاگ فکر برتر خوش
آمدید. این وبلاگ در زمینه موفقیت و
آموزش رازهای جهان هستی در زندگیستشاد و
پایدار باشید×××برداشت مطالب وبلاگ با
ذکر منبع از دید مدیریت وبلاگ بلامانع
می باشد××× صفحه نخست پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ http://www.ordup.com/chat.php کد بندی
پلاک خودروهای تمام شهرهای ایران کد
بندی پلاک خودروهای تمام شهرهای ایران.
این بسته ، شامل: کد بندی پلاک خودروهای
تمام شهرهای ایران می باشد. توصیه می
کنیم حتما ببینید. ضمیمه : پلاک سری الف
جهت خودرو های دولتی – ت جهت تاکسیرانی
– ع جهت عمومی ——— تهران بزرگ :
11-22-33-44-55-66-77-88-99-10-20-30-40-50-60-70-80-90 مناطق
شمال : 11 تمامی حروف مناطق مرکزی 22 تمامی
حروف مناطق جنوب 33 تمامی حروف ——–
شهرستان های استان تهران : اسلامشهر : کد
78 حرف (ب) رباط کریم : کد 78 حرف (ج) شهریار :
کد 78 و حرف (د) ورامین: کد 78 و حرف (س)
دماوند : کد 78 و حرف (ص) ساوجبلاغ : کد 78 و
حرف (ط) فیروزکوه : کد 78 و حرف (ق) پاکدشت :
کد 78 و حرف(ل) ری: کد 78 و حرف ( ن) شمیرانات :
کد 78 و حرف (و) استان البرز کرج: ۶۸ (تمامی
حروف) – کد ۲۱ حرف (و) – کد ۲۱ حرف (ی)
نظراباد: کد ۷۸ حرف (م) – کد ۲۱ حرف (ص)
هشتگرد: کد ۲۱ حرف (ص) – کد ۷۸ حرف (ط)
طالقان: کد ۲۱ حرف (ص) – کد ۷۸ حرف (ط)
استان اذربایجان ارومیه : کد 17 و تمامی
حروف شهرستان های استان اذربایجان غربی
کد 27 و حروف : خوی : (ب) مهاباد (ج) ماکو: (د)
سلماس : (س) نقده : ( ص) میاندواب : ( ط) تکاب :
(ق) شاهین دژ : (ل) سردشت : (م) بوکان : (ن)
پیرانشهر : (و) چالدران : (ه) اشنویه : (ی)
استان مازندران : کد ها : 62 و 72 و 82 و 92
——————– مرکز استان ساری : کد 62 و
تمامی حروف ——————- کلیه شهرستان های
استان مازندران کد 72 و امل : (ب) بابل : (ج)
تنکابن : (د) رامسر : (س) نوشهر : ( ص) نور : (
ط) بهشهر ( ق) قاپم شهر ( ل) بابلسر (م)
چالوس (ن) محموداباد ( و) نکاء (ه) جویبار
(ی) سوادکوه (ب) استان کرمانشاه : کدهای
عددی : 19 و 29 و 39 مرکز استان کرمانشاه : کد
19 و تمامی حروف ———— شهرستان های
استان کد 29 و حروف های : اسلام اباد غرب
(ب) گیلان غرب (ج) سرپل ذهاب (د) پاوه (س)
کنگاور (ص) قصرشیرین (ط) سنقر (ق) جوانرود
(ل) صحنه (م) هرسین (ن) ثلاث باباجانی (و)
استان اذر بایجان شرقی کد های عددی 15 و 25
و 35 مرکز استان تبریز کد 15 و تمامی حروف
—————— شهرستان ها مراغه : کد 25 و حرف
(ب) مرند : کد 25 و حرف (ج) میانه : کد 25 و حرف
(د) اهر : کد 25 و حرف (س) سراب : کد 25 و حرف (ص)
جلفا : کد 25 و حرف (ط) هشترود : کد 25 و حرف
(ق) بناب : کد 25 و حرف (ل) همون جایی که کباب
هاش معروفه ها !!! بستان اباد : کد 25 و حرف (
م) شبستر : کد 25 و حرف (ن) کلیبر : کد 25 و حرف
(و) هریس: کد 25 و حرف (ه) اذر شهر : کد 25 و
حرف (ی) ———- اسکو : کد 35 و حرف (ب) وزرقان
کد 35 و حرف (ج) عجب شیر : کد 35 و حرف (د)
چااویماق : کد 35 و حرف (س) ملکان : کد 35 و
حرف (ص) استان اردبیل کدهای عددی فقط 91
اردبیل : کد 91 و حروف ( ب – ج – د ) ———–
پارس اباد : حرف ( س) خلخال : حرف (ص) گرمی :
حرف (ط) مشکین شهر : (ق) بیله سوار : حرف (ل)
نیر : حرف (م) نمین : حرف (ن) کوثر : حرف (و)
استان کردستان کدهای عددی 51 و 61 سنندج
مرکز استان کد 51 و تمامی حروف ———
شهرستان های استان کد 61 و حروف : سقز : حرف
(ب) بیجار : حرف (ج) بانه : حرف (د) قروه : حرف
(س) مریوان : حرف (ص) دیواندره : حرف (ط)
کامیاران : حرف (ق) سرواباد : حرف (ل) استان
زنجان کدهای 87 و 97 مرکز استان شهر زنجان :
کد 87 و تمامی حروف ————– شهرستان های
استان کد 97 و حروف : ابهر : حرف (ب) خدابنده
: حرف ( ج) خرم دره : حرف (د) ایجرود : حرف (س)
طارم : حرف (ص) ماه نشاه : حرف (ط) استان
همدان کدهای عددی 18 و 28 و 38 مرکز استان
شهر همدان : کد 18 و تمامی حروف ——————-
شهرستان های استان کد 28 و حروف : نهاوند :
حرف (ب) ملایر : حرف (ج) تویسرکان : حرف (د)
کبودراهنگ : حرف (س) رژن : حرف (ص) بهار :
حرف (ط) اسد اباد : حرف (ق) استان قزوین
کدهای عددی 79 و 89 مرکز استان شهر قزوین
کد 79 و تمامی حروف ————- شهرستان های
استان کد 89 و حروف : تاکستان : حرف (ب)
بوپین زهرا : حرف (ج) ابیک : حرف (د) استان
مرکزی کدهاتی عددی 47 و 57 و 67 مرکز استان
شهر اراک : کد 47 و تمامی حروف ———————
شهرستان های استان کد 57 و حروف ساوه : حرف
(ب) خمین : حرف (ج) محلات : حرف (د) تفرش: حرف
(س) دلیجان : حرف (ص) اشتیان : حرف (ط) شازند
: حرف (ق) زرندیه : حرف (ل) کمیجان : حرف(ن)
استان لرستان کدهای عددی 31 و 41 مرکز
استان شهر خرم اباد کد 31 و تمام حروف
————– شهرستان های استان کد 41 و حروف :
بروجرد : حرف (ب) الیگودرز : حرف (ج) درور :
حرف (د) کوهدشت : حرف (س) دلفان : حرف (ص)
ازنا : حرف (ط) پل دختر : حرف (ق) سلسله : حرف
(ل) استان ایلام کدهای عددی 98 ایلام : کد 98
و حروف (ب – ج – د – س) مهران کد 98 و حرف
(ص) دره شهر کد 98 و حرف ؛(ط) دهلران : کد 98 و
حرف (ق) شیروان و چرداول : کد 98 و حرف (ل)
ایوان : کد 98 و حرف (م) ابدانان : کد 98 و حرف
(ن) استان چهارمحال و بختیاری کدهای عددی
71 و 81 مرکز استان شهرکرد : کد 71 و تمامی
حروف ———— شهرستان های استان کد 81 و
حروف : بروجن : حرف (ب) اردل : حرف (ج)
فارسان : حرف (د) لردگان : حرف (س) کوهرنگ :
حرف (ص) استان خوزستان کدهای عددی 14 و 24 و
34 مرکز استان شهر اهواز : کد 14 و تمامی
حروف —————— کد 24 برای شهرستان های :
و حرف : آبادان و حرف (ب) خرمشهر و حرف (ج)
دزفول و حرف (د) بهبهان و حرف (س) مسجد
سلیمان و حرف (ص) بندرماهشهر و حرف(ط) دشت
آزادگان و حرف (ق) رامهرمز و حرف (ل)
اندیمشک و حرف (م) شوشتر و حرف (ن) شوش و
حرف (و) شادگان . حرف (ه) ایزه و حرف (ی)
————————– کد 34 برای شهرستان های …
حرف … باغملک و حرف (ب) امیدیه و حرف (ج)
هندیجان و حرف (د) —————— شهرستان
لاتی با کد 35 و حرف (س) استان کهکیلویه کد
عددی 49 یاسوج : کد 49 و حروف ( ب – ج – د –
س) گچساران : کد 49 و حرف (ص) دهدشت : کد 49 و
حرف (ط) دنا : کد 49 وحرف (ق) استان گیلان :
کد های 46 و 56 و 76 مرکز استان شهر رشت کد
عددی 46 و تمامی حروف ——— کد 56 برای
شهرستان های … و حرف …. بندانزلی و حرف
(ب) لاهیجان و حرف (ج) استارا و حرف (د)
طالش و حرف (س) رودسر و حرف (ص) ر.دبار و
حرف (ط) صومعه سرا و حرف (ق) فومن و حرف (ل)
لنگرود و حرف (م) رضوانشهر و حرف (ن) املش
و حرف (و) ماسوله و حرف (ه) شفت و حرف (ی)
——– کد 76 برای شهرستان های … و حرف ..
سیاهکل و حرف (ب) استانه اشرفیه و حرف(ج)
استان گلستان کدهای عددی 59 و 69 مرکز
استان شهر گرگان کد عددی 59 و تمامی حروف
——— شهرستان های استان گلستان کد 69 و
حروف : گنبد : حرف(ب) بندرترکمن : حرف(ج)
کردکوی : حرف(د) علی آباد : حرف (س) آزاذشهر
: حرف(ص) مینودشت : حرف (ط) بندرگز: حرف (ق)
رامیان : حرف (ل) اق قلا : حرف (م) کلاله :
حرف (ن) استان قم !!!!!!! بدون شهرستان کد
های عددی 16 و 26 و 36 شهر قم : کد عددی 16 و
تمامی حروف استان اصفهان کدهای عددی 13 و
23 و 43 و 53 مرکز استان شهر اصفهان کد 13 و
تمامی حروف ———— کد 23 برای شهرستان
های .. و حروف … کاشان و حرف (ب) نجف آباد و
حرف (ج) شهرضا و حرف (د) خمینی شهر و حرف (س)
گلپایگان و حرف (ص) نطنز و حرف (ط) اردستان
و حرف (ق) خوانسار . حرف (ل) ناپین و حرف (م)
سمیرم و حرف (ن) فریدونشهر و حرف (و)
فلاورجان و حرف (ه) لنجان و حرف (ی)
—————————– کد 43 برای شهرستان های
.. و حروف …. فریدن و حرف (ب) مبارکه و حرف
(ج) برخوار و میمه و حرف(د) اران و بیدگل و
حرف (س) تیران و کرون و حرف (ص) چاودگان و
حرف (ط) استان یزد کدهای عددی 54 و 64 و 74
مرکز استان شهر یزد کد عددی 54 و تمامی
حروف ———————– شهرستان های استان
کد عددی 64 و حروف : اردکان : حرف (ب) تفت :
حرف (ج) میبد : حرف (د) بافق : حرف (س) مهریز :
حرف (ص) ابرکوه : حرف (ط) طبس :حرف (ق) خاتم :
حرف (ل) صدوق : حرف (م) استان فارس کد های
عددی 63 و 73 و 83 و 93 مرکز استان شهر شیراز
کد 63 و تمامی حروف ———— کد 73 برا ی
شهرستان های … و حروف …. جهرم و حرف (ب)
لارستان و حرف(ج) داراب و حرف (د) فسا و
حرف (س) کازرون و حرف (ص) فیروز اباد و حرف
(ط) اباده و حرف (ق) مرودشت و حرف (ل) لامرد
و حرف (م) نیریز و حرف (ن) استهبان و حرف (و)
اقلید و حرف (ه) سپیدان و حرف (ی) ————-
کد 83 برای شهرستان های… و حروف …. ممسنی
و حرف (ب) زریندشت و حرف (ج) قیروکارزین و
حرف (د) مهر و حرف (س) ارسنجان و حرف (ص)
خرمبید و حرف (ط) بوانات و حرف (ق) فراشبد
و حرف (ل) استان سمنان کدهای 86 و 96 مرکز
استان سمنان کد 86 و تمامی حروف —————
شهرستان های استان کد 96 و حروف : دامغان و
حرف (ب) شاهرود و حرف (ج) گرمسار و حرف (د)
استان کرمان کد های عددی 45 و 65 و 75 مرکز
استان کد عددی 45 و تمامی حروف —————
شهرستان های استان کد 65 و حروف ….
رفسنجان : حرف (ب) بم: حرف (ج) سیرجان : حرف
(د) بافت : حرف (س) جیرفت : حرف (ص) زرند : حرف
(ط) کهنوج : حرف (ق) شهر بابک : حرف (ل)
بردسیر : حرف (م) منوجان : حرف (ن) عنبرآباد
: حرف (و) راور : حرف (ه) استان خراسان
کدهای عددی 12 و 32 و 42 و 52 مرکز استان مشهد
کد 12 و تمامی حروف ———————— کد 32
برای شهرستان های ….. و حروف …. نیشابور
و حرف (ب) سبزوار و حرف(ج) بیرجند و حرف (د)
بجنورد و حرف (س) تربت جام و حرف(ص) قوچان
و حرف (ط) گناباد و حرف (ق) تربت حیدریه و
حرف (ل) کاشمر و حرف (م) قاءنات و حرف ( ن)
فردوس . حرف(و) تایباد و حرف (ه) نهبندان و
حرف (ی) ———————- کد 42 برای شهرستان
های … وحروف …. فریمان و حرف (ب) شیروان و
حرف (ج) سرخس و حرف (د) درگز و حرف (س)
خواف(ص) چناران و حرف (ط) اسفراین و حرف(ق)
بردکس و حرف (ل) رشت خوار و حرف (م) جاجرم و
حرف (ن) ماند و سلمقان و حرف (و) سربشیر و
حرف (ه) کلات و حرف (ی) استان سیستان و
بلوچستان کدهای عددی 85 و 95 مرکز استان
زاهدان کد 85 و تمامی حروف ——– شهرستان
های استان کد 95 و حروف : زابل : حرف (ب)
ایرانشهر : حرف (ج) خاش : حرف (د) سراوان :
حرف (س) نیکشهر : حرف (ص) سرباز : حرف (ط)
چابهار : حرف (ق) استان بوشهر کدهای عددی
48 و 58 مرکز استان بوشهر کد 48 و تمامی حروف
—————– شهرستان های استان بوشهر کد 58
و حروف : دشستان : حرف (ب) گناوه:حرف(ج)
کنگان : حرف (د) تنگستان : حرف (س) دشتی :
حرف (ص) دیر: حرف (ط) دیلم : حرف (ق) جم : حرف
(ل) استان هرمزگان کدهای عددی 84 و 94 مرکز
استان بندر عباس کد 84 و تمامی حروف
————- شهرستان های استان هرمزگان کد 94
و حروف میناب : حرف (ب) بندرلنگه : حرف ( ج)
رودان : حرف (د) ابوموسی : حرف (س) جاسک :
حرف (ص) بستک : حرف (ط) حاجی اباد : حرف (ق)
قشم : حرف (ل) بزرگترین چتروم دنیا

فقط کامنت    

ایجاد کننده

بعضی از مارها برای دور شدن از خطر ، وانمود می کنند که مرده اد برای مثال ، مار بی زهر غ=قلاده دار ، به پشت می خوابد ، دهانش را باز و نیشش را آویزان می کند. در این حالت ، دشمن تصور می کند که با جسد ماری روبرو است و به راه خود ادامه می دهد . سپس این مار حیله گر ، دوباره به حالت عادی بر می گردد و فرار می کند.

ضرب المثل

هر چه پیش آید،خوش آید ( از نتیجه بد و خطرناک کار،هراسی نیست)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 17719 تأیید کننده: آیلارناناز
پولدار ترین مرد جهان در حال حاضر کیست ؟
(1) کارلوس اسلیم
(2) برادرش
(3) هر دو
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 17719:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا
هوافضا
رهام1380