سلامتی.

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﮔﻢ
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺷﺒﯽ ﮎ ﺑﺎ ﺑﻐﺾ ﺧﻮﺍﺑﻢ ﺑﺮﺩ ...
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺻﺒﺤﯽ ﮎ ﺩﺍﺩﺷﻢ ﺑﻬﻢ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﺁﺟﯽ، ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﻮ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻮ ....
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮎ ﺩﺍﺩﺍﺷﻢ ﺑﺎ ﮔﻠﻮﯾﯽ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺑﻐﺾ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﺎﻣﺎﻥ ﻣﯿﮑﺮﺩ ....
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩﻡ ﮎ ﻫﺮ ﭼﻘﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﻡ ﮐﻨﺎﺭﺗﻮﻧﻢ ﻧﻤﯿﺸﺪ ...
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﻭﻗﺘﯽ ﮎ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﯿﺸﺴﺘﻦ ...
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﺟﯿﻎ ﻣﯿﮑﺸﯿﺪ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﺻﺪﺍ ﻫﺎ ﺍﺯ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﺑﺰﺭﮒ ﮎ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﻣﯿﺰﺩﻥ ﺏ
ﻋﺰﺕ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ ..
ﺑﻠﻨﺪ ﺑﮕﻮ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺍﻻ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻣﺸﺖ ﺧﺎﮐﯽ ﮎ ﺭﻭﻡ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ ...
ﺏ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﮐﻮﻫﯽ ﺍﺯ ﺧﺎﮎ ﮎ ﻣﻦ ﺯﯾﺮﺵ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

روسیه بزرگ ترین کشور دنیا است . این کشور به اندازه ای وسیع است که اگر بخواهیم با قطار از یک سو به سوی دیگرآن برویم ، هشت روز طول می کشد ! در ساعتی کهمردم شهر مسکو از خوب بیدار می شوند ، در بندر ولادی وستوک خورشید غروب کرده و مردم به خانه بر می گردند. این بندر ، در ساحل غذبی روسیه قرار دارد.

ضرب المثل

وقت سر خاراندن ندارد (بسیار مشغول و گرفتار است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 24310 تأیید کننده: arghavan69
در حدود چند سال است که دندان مصنوعی اختراع شده است؟ (skyfall)
(1) 70 سال
(2) 400 سال
(3) 1700 سال
(4) 2500 سال
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 24310:4
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا