عید و صله رحم

عید نوروز بزرگترین عید ایرانیان

فقط کامنت    

ایجاد کننده

قطر کره ماه 3476 کیلومتر و حجم آن حجم زمین است.

ضرب المثل

تا چه از آب در بیاید (تا نتیجه و حاصل کار چه باشد)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 23805 تأیید کننده: *بیدار*
تعداد سلول های گیرنده بویایی در سگهای معمولی ... و در سگهای شکاری ... عدد می باشد .
(1) یک میلیارد - چهار میلیارد
(2) چهار میلیارد - یک میلیارد
(3) یک صد میلیون - چهارصد میلیون
(4) هیچ کدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 23805:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا