خبرگزاری السا

اخبار داغ داغ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین کسی که (بسم الله الرحمن الرحیم ) نوشت ، حضرت سلیمان بود .

ضرب المثل

پا در کفش کسی کردن (در کار کسی دخالت کردن)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 7050 تأیید کننده: اشکمهر
پژوهش هاي علوم زيستي پايه اي به چه منظوري صورت مي گيرد؟
(1) شناخت قوانين حاکم بر پديده هاي زيستي
(2) زندگي بهتر
(3) به دست آوردن گياهان و جانوراني با بازدهي بيش تر
(4) استفاده ي انسان از پديده هاي
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 7050:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا