خبرگزاری یاسمن

اخبار داغ داغ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین کسی که زره ساخت حضرت داود بود

ضرب المثل

آسیاب به نوبت (رعایت حق تقدم و تاخر زمانی ارباب رجوع)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 19314 تأیید کننده: معرفت
یکی از شهرستان های قزوین ؟(hassan20
(1) ابیک
(2) دلفان
(3) صحنه
(4) ایلام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 19314:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا