خبرگزاری پونه

اخبار داغ داغ

فقط کامنت    

ایجاد کننده

قطرش 4800 کیلومتر ، نزدیک ترین سیاره به خورشید و حجمش حجم زمین است.

ضرب المثل

آبشان در یک جونمی رود ( با یکدیگر اختلاف عثیده دارند و نمی توانند باهم زندگی کنند)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 31730 تأیید کننده: *بیدار*
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی:«زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند»
(1) اختصاص به تمكین عام دارد.
(2) اختصاص به تمكین خاص دارد.
(3) مطلق وظایف شرعی و قانونی را در بر می‌گیرد.
(4) محدوده خاص نداشته و محدوده آن به صورت موردی تعیین می‌شود.
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 31730:1
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا