سیگاری که تو را بیاد من نیاورد

سیگاری
که تو را بیاد من نیاورد
همان بهتر
که زیر پای دلتنگی
له شود

سعیدی راد

فقط کامنت    

ایجاد کننده

معمولاً جمجمه زن از مرد سبک تر ، نرم تر ، گودتر و کوچک تر است و شامل مخ کوچکتر می باشد . اما اگر تناسب موجود ، بین جثه و مخ انیان را در نظر بگیریم باید بگوییم که مخ زن به اندازه ی مخ مرد می باشد و از آن پست تر نیست.

ضرب المثل

آبت نبود،نونت نبود،زن گرفتنت چی بود(سرزنش به آسوده ای که خود را گرفتار کرده است )

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 23615 تأیید کننده: arghavan69
درخت دوستی بنشان که.........به بارارد............برکن که......آرد.
(1) کام دل-نهال دشمنی-رنج بیشمار
(2) رنج بیشمار-کام دل-نهال دشمنی
(3) کام دل -رنج بیشمار-نهال دشمنی
(4) نهال دشمنی-کام دل -رنج بیشمار
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 23615:3
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا