بی دار بیدارم

دیـگـران مـی پـرسـنـد

بـــیـــداری .....؟

آری .... بـی "دار" م ...

چرا که اگر "دار" ی داشـتــم

یا قالی زندگیم را خود می بافتم ...

یا زنــدگــیــم را به "دار" می آویـخـتـم

و خلاص

پــس بــی "دار" بــید ارم ... خلاص ...

فقط کامنت    

ایجاد کننده

اولین مردمانی که نخ را کشف کردند وموفق به ریسیدن آن شدند ایرانیان بودند.

ضرب المثل

هر آنکس که دندان دهد نان دهد( خداوند تامین کننده رزق و روزی بندگانش است)

مسابقه
برای شرکت در مسابقه، شماره شما باید در سیستم ثبت شود

سوال شماره 32911 تأیید کننده: اشک شب
ابوعبدالله مشرف الدین مصلح شیرازی در اوایل قرن ....... متولد شد
(1) 5
(2) 6
(3) 7
(4) هیچکدام
پاسخ صحیح را به صورت
شماره سوال:پاسخ صحیح
به شماره 5000 2853 080 909 پیامک کنید.
مثال: از چپ به راست بخوانید 32911:2
هر روز یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشند به قید قرعه، عضو ویژه اورداپ خواهند شد.
در صورت ویژه بودن امتیاز آن به شما اضافه خواهد شد.

صفحات ایجاد شده توسط اعضا
# سعدی نامه
اورداپ155
# حافظ
اورداپ155
# اشعار حافظ
اورداپ155
# شعر و مشاعره
اورداپ155